1000+ Most Common norwegian Words

  ⭐⭐⭐⭐


  Hello Readers, Here I am providing the most commonly spoken norwegian words with their English meaning. You can quickly learn norwegian words and their definition and simple meaning. Here we are providing the best list of the most commonly spoken norwegian words. so read carefully and understand all norwegian words.

  Here is the list of 1000+ most common norwegian words

 1. somas
 2. jegI
 3. hanshis
 4. atthat
 5. hanhe
 6. varwas
 7. forfor
 8. on
 9. erare
 10. medwith
 11. dethey
 12. værebe
 13. at
 14. ettone
 15. harhave
 16. dettethis
 17. frafrom
 18. etterby
 19. varmhot
 20. ordetword
 21. menbut
 22. Hvawhat
 23. noensome
 24. eris
 25. denit
 26. duyou
 27. elleror
 28. haddehad
 29. denthe
 30. avof
 31. tilto
 32. ogand
 33. ena
 34. iin
 35. viwe
 36. kancan
 37. utout
 38. andreother
 39. varwere
 40. somwhich
 41. gjøredo
 42. derestheir
 43. tidtime
 44. hvisif
 45. vilwill
 46. hvordanhow
 47. sasaid
 48. enan
 49. hvereach
 50. fortelletell
 51. gjørdoes
 52. settset
 53. trethree
 54. ønskerwant
 55. luftair
 56. godtwell
 57. ogsåalso
 58. spilleplay
 59. litensmall
 60. endeend
 61. setteput
 62. hjemhome
 63. leseread
 64. håndhand
 65. portport
 66. storlarge
 67. stavespell
 68. leggeadd
 69. selveven
 70. landetland
 71. herhere
 72. must
 73. bigbig
 74. høyhigh
 75. sliksuch
 76. følgfollow
 77. handleact
 78. hvorforwhy
 79. spørask
 80. mennmen
 81. endringchange
 82. gikkwent
 83. lyslight
 84. kindkind
 85. offoff
 86. trengerneed
 87. husethouse
 88. bildepicture
 89. prøvetry
 90. ossus
 91. igjenagain
 92. dyranimal
 93. punktpoint
 94. mormother
 95. verdenworld
 96. nærnear
 97. byggebuild
 98. selvself
 99. jordenearth
 100. farfather
 101. noenany
 102. nynew
 103. arbeidwork
 104. delpart
 105. tatake
 106. get
 107. stedplace
 108. gjortmade
 109. levelive
 110. derwhere
 111. etterafter
 112. tilbakeback
 113. litelittle
 114. bareonly
 115. runderound
 116. mannman
 117. åryear
 118. komcame
 119. visshow
 120. alleevery
 121. godgood
 122. megme
 123. gigive
 124. vårour
 125. etterunder
 126. navnname
 127. veldigvery
 128. gjennomthrough
 129. barejust
 130. skjemaform
 131. setningsentence
 132. storgreat
 133. trorthink
 134. sisay
 135. hjelpehelp
 136. lavlow
 137. etterline
 138. avvikediffer
 139. svingturn
 140. årsakencause
 141. myemuch
 142. menermean
 143. førbefore
 144. flyttemove
 145. høyreright
 146. guttboy
 147. gammelold
 148. ogsåtoo
 149. sammesame
 150. hunshe
 151. alleall
 152. detthere
 153. nårwhen
 154. oppup
 155. brukuse
 156. dinyour
 157. måteway
 158. omabout
 159. mangemany
 160. deretterthen
 161. demthem
 162. skrivewrite
 163. villewould
 164. somlike
 165. so
 166. dissethese
 167. henneher
 168. langlong
 169. gjøremake
 170. tingthing
 171. sesee
 172. hamhim
 173. totwo
 174. harhas
 175. selook
 176. mermore
 177. dagday
 178. kunnecould
 179. go
 180. kommercome
 181. gjordedid
 182. nummernumber
 183. høressound
 184. nono
 185. mestmost
 186. folkpeople
 187. minmy
 188. løpetover
 189. vetknow
 190. vannwater
 191. ennthan
 192. samtalecall
 193. førstefirst
 194. somwho
 195. kanmay
 196. neddown
 197. sideside
 198. værtbeen
 199. now
 200. finnefind
 201. hodehead
 202. ståstand
 203. egenown
 204. sidepage
 205. børshould
 206. landetcountry
 207. funnetfound
 208. svaranswer
 209. skoleschool
 210. voksegrow
 211. studienstudy
 212. fortsattstill
 213. lærelearn
 214. anleggplant
 215. dekseletcover
 216. matfood
 217. solsun
 218. firefour
 219. mellombetween
 220. statstate
 221. holdekeep
 222. øyeeye
 223. aldrinever
 224. sistelast
 225. lalet
 226. troddethought
 227. bycity
 228. tretree
 229. kryssecross
 230. gårdfarm
 231. vanskelighard
 232. startstart
 233. kanskjemight
 234. historienstory
 235. sagsaw
 236. langtfar
 237. seasea
 238. tegnedraw
 239. venstreleft
 240. sentlate
 241. kjørerun
 242. ikke gjørdon’t
 243. menswhile
 244. trykkpress
 245. nærclose
 246. nattnight
 247. realreal
 248. livetlife
 249. noenfew
 250. nordnorth
 251. bokbook
 252. bærecarry
 253. toktook
 254. vitenskapscience
 255. spiseeat
 256. romroom
 257. vennfriend
 258. begyntebegan
 259. ideidea
 260. fiskfish
 261. fjelletmountain
 262. stoppestop
 263. gangonce
 264. basenbase
 265. hørehear
 266. hesthorse
 267. kuttcut
 268. sikkersure
 269. sewatch
 270. fargecolor
 271. ansiktface
 272. trewood
 273. hovedmain
 274. åpentopen
 275. synesseem
 276. sammentogether
 277. nestenext
 278. hvitwhite
 279. barnchildren
 280. begynnebegin
 281. fikkgot
 282. walk
 283. eksempelexample
 284. letteease
 285. papirpaper
 286. gruppegroup
 287. alltidalways
 288. musikkmusic
 289. dethose
 290. bådeboth
 291. markmark
 292. ofteoften
 293. brevletter
 294. føruntil
 295. milemile
 296. elvriver
 297. bilcar
 298. føtterfeet
 299. omsorgcare
 300. andresecond
 301. nokenough
 302. plainplain
 303. jentegirl
 304. vanligusual
 305. ungyoung
 306. klarready
 307. ovenforabove
 308. noensinneever
 309. redred
 310. listelist
 311. skjøntthough
 312. følerfeel
 313. diskusjontalk
 314. fuglbird
 315. snartsoon
 316. kroppenbody
 317. hunddog
 318. familiefamily
 319. direktedirect
 320. poserepose
 321. forlateleave
 322. sangensong
 323. målemeasure
 324. dørdoor
 325. produktproduct
 326. svartblack
 327. kortshort
 328. tallnumeral
 329. klasseclass
 330. vindwind
 331. spørsmålquestion
 332. skjehappen
 333. komplettcomplete
 334. skipship
 335. områdearea
 336. halvhalf
 337. steinrock
 338. rekkefølgeorder
 339. brannfire
 340. sørsouth
 341. problemproblem
 342. piecepiece
 343. fortaltetold
 344. vissteknew
 345. passerepass
 346. sidensince
 347. toppentop
 348. helewhole
 349. kingking
 350. streetstreet
 351. tommersinch
 352. multipliseremultiply
 353. ingentingnothing
 354. kurscourse
 355. oppholdstay
 356. wheelwheel
 357. fulltfull
 358. kraftforce
 359. blåblue
 360. objektobject
 361. bestemmedecide
 362. overflatensurface
 363. dypdeep
 364. månenmoon
 365. øyisland
 366. fotenfoot
 367. systemsystem
 368. opptattbusy
 369. testtest
 370. rekordrecord
 371. båtboat
 372. fellescommon
 373. gullgold
 374. muligpossible
 375. planetplane
 376. stedetstead
 377. tørkdry
 378. rartwonder
 379. latterlaugh
 380. tusenthousand
 381. sidenago
 382. Ranran
 383. sjekkcheck
 384. spillgame
 385. formshape
 386. likestilleequate
 387. hothot
 388. savnermiss
 389. braktebrought
 390. heteheat
 391. snøsnow
 392. dekktire
 393. bringebring
 394. jayes
 395. fjerntdistant
 396. fyllefill
 397. østeast
 398. malingpaint
 399. språklanguage
 400. blantamong
 401. enhetunit
 402. maktpower
 403. byentown
 404. botfine
 405. visscertain
 406. flyfly
 407. høstfall
 408. førelead
 409. gråtecry
 410. mørkdark
 411. maskinmachine
 412. notatnote
 413. ventewait
 414. planenplan
 415. figurfigure
 416. stjernersstar
 417. boksbox
 418. substantivnoun
 419. feltfield
 420. restenrest
 421. riktigcorrect
 422. standable
 423. pundpound
 424. gjortdone
 425. skjønnhetbeauty
 426. kjøringdrive
 427. stostood
 428. inneholdecontain
 429. foranfront
 430. underviseteach
 431. ukeweek
 432. endeligfinal
 433. gagave
 434. grønngreen
 435. ohoh
 436. raskquick
 437. utvikledevelop
 438. oceanocean
 439. varmwarm
 440. gratisfree
 441. minuttminute
 442. sterkstrong
 443. spesiellspecial
 444. sinnmind
 445. bakbehind
 446. klarclear
 447. halentail
 448. produsereproduce
 449. faktiskfact
 450. plassspace
 451. hørtheard
 452. bestebest
 453. timehour
 454. bedrebetter
 455. SANT1
 456. underduring
 457. hundrehundred
 458. femfive
 459. huskeremember
 460. trinnstep
 461. tidligearly
 462. holdehold
 463. vestwest
 464. bakkenground
 465. interesseinterest
 466. reach
 467. raskfast
 468. verbverb
 469. syngesing
 470. lyttelisten
 471. sekssix
 472. bordtable
 473. reisetravel
 474. mindreless
 475. morgenmorning
 476. titen
 477. enkelsimple
 478. flereseveral
 479. vokalvowel
 480. mottoward
 481. krigwar
 482. lay
 483. motagainst
 484. mønsterpattern
 485. langsomslow
 486. sentercenter
 487. elskerlove
 488. personerperson
 489. pengermoney
 490. tjeneserve
 491. visesappear
 492. veiroad
 493. kartetmap
 494. regnrain
 495. regelenrule
 496. regulerergovern
 497. trekkepull
 498. kaldtcold
 499. varselnotice
 500. stemmevoice
 501. energienergy
 502. jakthunt
 503. sannsynligprobable
 504. sengbed
 505. brorbrother
 506. eggegg
 507. rideride
 508. cellecell
 509. trorbelieve
 510. kanskjeperhaps
 511. plukkepick
 512. plutseligesudden
 513. tellercount
 514. squaresquare
 515. grunnenreason
 516. lengdelength
 517. representererrepresent
 518. kunstart
 519. lagtsubject
 520. regionregion
 521. størrelsesize
 522. varierevary
 523. bosettesettle
 524. snakkespeak
 525. vektweight
 526. generellgeneral
 527. isice
 528. sakenmatter
 529. sirkelcircle
 530. pairpair
 531. inkludereinclude
 532. divideredivide
 533. stavelsesyllable
 534. føltefelt
 535. grandgrand
 536. ballenball
 537. ennåyet
 538. wavewave
 539. slippdrop
 540. hjerteheart
 541. amam
 542. stedepresent
 543. tungheavy
 544. dansdance
 545. motorengine
 546. stillingposition
 547. armarm
 548. widewide
 549. seilsail
 550. materialmaterial
 551. brøkdelfraction
 552. skogforest
 553. sittesit
 554. veddeløprace
 555. vinduwindow
 556. butikkenstore
 557. sommersummer
 558. togtrain
 559. søvnsleep
 560. beviseprove
 561. lonelone
 562. legleg
 563. treningexercise
 564. veggenwall
 565. fangstcatch
 566. mountmount
 567. ønskerwish
 568. himmelsky
 569. brettboard
 570. gledejoy
 571. vinterwinter
 572. satsat
 573. skrevetwritten
 574. villwild
 575. instrumentinstrument
 576. holdtkept
 577. glassglass
 578. gressgrass
 579. kucow
 580. jobbjob
 581. kantenedge
 582. skiltsign
 583. besøkvisit
 584. fortidpast
 585. myksoft
 586. morofun
 587. lysebright
 588. gassgas
 589. værweather
 590. månedmonth
 591. millionermillion
 592. bærebear
 593. ferdigfinish
 594. lykkelighappy
 595. håperhope
 596. blomstflower
 597. ikleclothe
 598. merkeligstrange
 599. bortegone
 600. handeltrade
 601. melodimelody
 602. turtrip
 603. kontoroffice
 604. mottareceive
 605. radrow
 606. munnmouth
 607. eksakteexact
 608. symbolsymbol
 609. die
 610. minstleast
 611. trøbbeltrouble
 612. ropshout
 613. bortsett fraexcept
 614. skrevwrote
 615. seedetseed
 616. tonentone
 617. bli medjoin
 618. foreslåsuggest
 619. renclean
 620. pausebreak
 621. damenlady
 622. tunetyard
 623. stigerise
 624. dårligbad
 625. slagblow
 626. oljeoil
 627. blodblood
 628. røretouch
 629. vokstegrew
 630. prosentcent
 631. blandmix
 632. teametteam
 633. ledningwire
 634. kostnadercost
 635. taptlost
 636. brunbrown
 637. slitasjewear
 638. hagegarden
 639. likequal
 640. sendtsent
 641. velgechoose
 642. faltfell
 643. passefit
 644. flyteflow
 645. rettferdigfair
 646. bankbank
 647. samlecollect
 648. sparesave
 649. kontrollcontrol
 650. desimaldecimal
 651. øretear
 652. annetelse
 653. ganskequite
 654. brøtbroke
 655. casecase
 656. midtenmiddle
 657. drepekill
 658. sønnson
 659. innsjølake
 660. øyeblikkmoment
 661. skalascale
 662. høytloud
 663. vårenspring
 664. observereobserve
 665. barnchild
 666. rettstraight
 667. konsonantconsonant
 668. nasjonnation
 669. ordbokdictionary
 670. melkmilk
 671. hastighetspeed
 672. metodemethod
 673. organorgan
 674. betalepay
 675. alderage
 676. seksjonsection
 677. kjoledress
 678. skyencloud
 679. overraskelsesurprise
 680. stillequiet
 681. steinstone
 682. tinytiny
 683. klatreclimb
 684. kultcool
 685. utformingdesign
 686. dårligpoor
 687. myelot
 688. eksperimentexperiment
 689. bunnenbottom
 690. nøkkelkey
 691. jerniron
 692. ensligsingle
 693. stickstick
 694. flatflat
 695. tjuetwenty
 696. hudskin
 697. smilsmile
 698. krøllcrease
 699. hullhole
 700. hoppjump
 701. babyenbaby
 702. åtteeight
 703. landsbyvillage
 704. møtesmeet
 705. rotroot
 706. kjøpebuy
 707. heveraise
 708. løsesolve
 709. metallmetal
 710. entenwhether
 711. Pushpush
 712. syvseven
 713. avsnittparagraph
 714. tredjethird
 715. skalshall
 716. holdtheld
 717. hårhair
 718. beskrivedescribe
 719. kokkcook
 720. etasjefloor
 721. enteneither
 722. resultatresult
 723. brenneburn
 724. hillhill
 725. tryggsafe
 726. kattcat
 727. århundrecentury
 728. vurdereconsider
 729. typentype
 730. lovlaw
 731. bitbit
 732. kystencoast
 733. kopicopy
 734. frasephrase
 735. taussilent
 736. høyttall
 737. sandsand
 738. jordsoil
 739. rulleroll
 740. temperaturtemperature
 741. fingerenfinger
 742. industrienindustry
 743. verdivalue
 744. kampenfight
 745. løgnlie
 746. slåbeat
 747. opphisseexcite
 748. naturlignatural
 749. visningview
 750. følelsesense
 751. kapitalcapital
 752. vil ikkewon’t
 753. stolchair
 754. faredanger
 755. fruktfruit
 756. rikrich
 757. tykkthick
 758. soldatsoldier
 759. prosessenprocess
 760. betjeneoperate
 761. praksispractice
 762. separatseparate
 763. vanskeligdifficult
 764. legedoctor
 765. Vennligstplease
 766. beskytteprotect
 767. noonnoon
 768. avlingcrop
 769. modernemodern
 770. elementelement
 771. rammethit
 772. studentenstudent
 773. hjørnecorner
 774. festparty
 775. forsyningsupply
 776. hviswhose
 777. iserelocate
 778. ringring
 779. karaktercharacter
 780. insektinsect
 781. fangetcaught
 782. periodeperiod
 783. indikereindicate
 784. radioenradio
 785. snakketspoke
 786. atometatom
 787. menneskelighuman
 788. historiehistory
 789. effekteffect
 790. elektriskelectric
 791. forventeexpect
 792. beinbone
 793. skinnerail
 794. forestilleimagine
 795. giprovide
 796. enigagree
 797. dermedthus
 798. skånsomgentle
 799. kvinnewoman
 800. kapteincaptain
 801. gjettguess
 802. nødvendignecessary
 803. skarpsharp
 804. vingewing
 805. skapecreate
 806. naboneighbor
 807. vaskwash
 808. batbat
 809. hellerrather
 810. folkemengdecrowd
 811. maiscorn
 812. sammenlignecompare
 813. diktpoem
 814. strengstring
 815. bellbell
 816. avhengedepend
 817. kjøttmeat
 818. gnirub
 819. tubetube
 820. berømtfamous
 821. dollardollar
 822. streamstream
 823. fryktfear
 824. synetsight
 825. tynnthin
 826. trekanttriangle
 827. planetplanet
 828. skyndehurry
 829. sjefchief
 830. kolonicolony
 831. klokkeclock
 832. gruvemine
 833. slipstie
 834. innenter
 835. stormajor
 836. friskfresh
 837. søksearch
 838. sendsend
 839. gulyellow
 840. pistolgun
 841. tillateallow
 842. printprint
 843. dødedead
 844. stedspot
 845. ørkenendesert
 846. draktsuit
 847. nåværendecurrent
 848. liftlift
 849. roserose
 850. ankommearrive
 851. mestermaster
 852. sportrack
 853. forelderparent
 854. shoreshore
 855. divisjondivision
 856. arksheet
 857. substanssubstance
 858. favoriserefavor
 859. kobleconnect
 860. postpost
 861. brukespend
 862. akkordchord
 863. fettfat
 864. gladglad
 865. opprinneligeoriginal
 866. aksjeshare
 867. stasjonenstation
 868. pappadad
 869. brødbread
 870. belastecharge
 871. riktigproper
 872. barbar
 873. tilbudetoffer
 874. segmentsegment
 875. slaveslave
 876. andduck
 877. instantinstant
 878. markedetmarket
 879. graddegree
 880. befolkepopulate
 881. chickchick
 882. kjæredear
 883. fiendeenemy
 884. svarreply
 885. drikkedrink
 886. forekommeoccur
 887. støttesupport
 888. talespeech
 889. naturnature
 890. rangerange
 891. steamsteam
 892. bevegelsemotion
 893. banepath
 894. væskeliquid
 895. logglog
 896. mentmeant
 897. kvotientquotient
 898. tennerteeth
 899. shellshell
 900. halsenneck
 901. oksygenoxygen
 902. sukkersugar
 903. døddeath
 904. penpretty
 905. ferdighetskill
 906. kvinnerwomen
 907. sesongseason
 908. løsningsolution
 909. magnetmagnet
 910. sølvsilver
 911. takkthank
 912. grenbranch
 913. kampmatch
 914. suffikssuffix
 915. spesieltespecially
 916. figfig
 917. reddafraid
 918. storhuge
 919. søstersister
 920. stålsteel
 921. diskuterediscuss
 922. fremforward
 923. lignendesimilar
 924. veiledeguide
 925. erfaringexperience
 926. poengsumscore
 927. epleapple
 928. kjøptbought
 929. ledetled
 930. banenpitch
 931. frakkcoat
 932. massemass
 933. kortetcard
 934. bandetband
 935. taurope
 936. slipslip
 937. vinnewin
 938. drømmedream
 939. kveldevening
 940. tilstandcondition
 941. fôrfeed
 942. verktøytool
 943. totalttotal
 944. grunnleggendebasic
 945. luktsmell
 946. dalenvalley
 947. ellernor
 948. dobbeldouble
 949. seteseat
 950. fortsettecontinue
 951. blokkblock
 952. diagramchart
 953. hathat
 954. selgesell
 955. suksesssuccess
 956. selskapcompany
 957. subtraheresubtract
 958. hendelseevent
 959. særligparticular
 960. avtaledeal
 961. svømmeturswim
 962. termterm
 963. motsattopposite
 964. konewife
 965. shoeshoe
 966. skuldershoulder
 967. spredningenspread
 968. arrangerearrange
 969. leircamp
 970. oppfinneinvent
 971. bomullcotton
 972. Fødtborn
 973. bestemmedetermine
 974. kvartquart
 975. ninine
 976. lastebiltruck
 977. støynoise
 978. nivålevel
 979. sjansechance
 980. samlegather
 981. butikkshop
 982. stretchstretch
 983. kastethrow
 984. skinneshine
 985. eiendomproperty
 986. kolonnecolumn
 987. molekylmolecule
 988. velgselect
 989. galtwrong
 990. grågray
 991. gjentarepeat
 992. kreverrequire
 993. bredbroad
 994. forberedeprepare
 995. saltetsalt
 996. nesenose
 997. flertallplural
 998. sinneanger
 999. kravclaim
 1000. kontinentetcontinent