1000+ Most Common javanese Words

  ⭐⭐⭐⭐


  Hello Readers, Here I am providing the most commonly spoken javanese words with their English meaning. You can quickly learn javanese words and their definition and simple meaning. Here we are providing the best list of the most commonly spoken javanese words. so read carefully and understand all javanese words.

  Here is the list of 1000+ most common javanese words

 1. minangkaas
 2. akuI
 3. kanghis
 4. singthat
 5. piyambakipunhe
 6. anawas
 7. kanggofor
 8. ingon
 9. singare
 10. karowith
 11. padhathey
 12. dadibe
 13. ingat
 14. sijione
 15. duwehave
 16. ikithis
 17. sakafrom
 18. deningby
 19. panashot
 20. tembungword
 21. nangingbut
 22. apawhat
 23. sawetarasome
 24. punikais
 25. ikuit
 26. sampeyanyou
 27. utawaor
 28. wishad
 29. ingthe
 30. sakaof
 31. kanggoto
 32. lanand
 33. singa
 34. ingin
 35. kitawe
 36. bisacan
 37. metuout
 38. liyaneother
 39. padhawere
 40. kangwhich
 41. apado
 42. singtheir
 43. wektutime
 44. yenif
 45. bakalwill
 46. caranehow
 47. ngandikasaid
 48. lanan
 49. sabeneach
 50. ngomongtell
 51. oradoes
 52. pesawatset
 53. telungthree
 54. penginwant
 55. udharaair
 56. ugawell
 57. ugaalso
 58. muterplay
 59. ciliksmall
 60. mburiend
 61. sijineput
 62. ngarephome
 63. macaread
 64. tanganhand
 65. portport
 66. gedhelarge
 67. Nulisspell
 68. nambahadd
 69. malaheven
 70. tanahland
 71. kenehere
 72. kudumust
 73. ambabig
 74. dhuwurhigh
 75. kayatasuch
 76. tindakakefollow
 77. tumindakact
 78. kokwhy
 79. takonask
 80. wongmen
 81. pangowahanchange
 82. tindakwent
 83. cahyalight
 84. jeniskind
 85. matioff
 86. kuduneed
 87. househouse
 88. gambarpicture
 89. nyobatry
 90. kitaus
 91. manehagain
 92. kewananimal
 93. titikpoint
 94. ibunemother
 95. donyaworld
 96. cedhaknear
 97. mbangunbuild
 98. potoself
 99. bumiearth
 100. ramafather
 101. sembarangany
 102. anyarnew
 103. karyawork
 104. partpart
 105. njupuktake
 106. njalukget
 107. Panggonanplace
 108. digawemade
 109. manggonlive
 110. ngendiwhere
 111. sawiseafter
 112. baliback
 113. sethitiklittle
 114. mungonly
 115. babakround
 116. wongman
 117. taunyear
 118. tekacame
 119. gambarshow
 120. sabenevery
 121. apikgood
 122. kulame
 123. menehigive
 124. kitaour
 125. ingunder
 126. jenengname
 127. bangetvery
 128. liwatthrough
 129. mungjust
 130. wangunform
 131. ukarasentence
 132. gedhegreat
 133. mikirthink
 134. ngomongsay
 135. bantuanhelp
 136. kuranglow
 137. barisline
 138. beda-bedadiffer
 139. sijiturn
 140. sababcause
 141. akehmuch
 142. tegesemean
 143. sadurungebefore
 144. pamindhahanmove
 145. tengenright
 146. cah lanangboy
 147. lawasold
 148. bangettoo
 149. padhasame
 150. dhewekeshe
 151. kabehall
 152. anathere
 153. nalikawhen
 154. munggahup
 155. nggunakakeuse
 156. Panjenenganyour
 157. caraway
 158. babaganabout
 159. akehmany
 160. banjurthen
 161. wongthem
 162. nuliswrite
 163. ngaturwould
 164. kayalike
 165. supayaso
 166. ikithese
 167. dhewekeher
 168. dawalong
 169. nggawemake
 170. babthing
 171. ndelengsee
 172. wonghim
 173. lorotwo
 174. wishas
 175. katonlook
 176. liyanemore
 177. dinaday
 178. bisacould
 179. pindhahgo
 180. tekacome
 181. iyadid
 182. nomernumber
 183. munisound
 184. orano
 185. palingmost
 186. wongpeople
 187. sandimy
 188. liwatover
 189. ngertiknow
 190. banyuwater
 191. sakathan
 192. telponcall
 193. pisananfirst
 194. singwho
 195. bisamay
 196. mudhundown
 197. sisihside
 198. wisbeen
 199. saikinow
 200. nemokakefind
 201. sirahhead
 202. ngadegstand
 203. dheweown
 204. kacapage
 205. ngirimshould
 206. negaracountry
 207. ketemufound
 208. jawabananswer
 209. sekolahschool
 210. tuwuhgrow
 211. sinaustudy
 212. isihstill
 213. sinaulearn
 214. tanduranplant
 215. tutupcover
 216. panganfood
 217. srengengesun
 218. papatfour
 219. antaranebetween
 220. negarastate
 221. tetepkeep
 222. mripateye
 223. taunever
 224. pungkasanlast
 225. supayalet
 226. pangintenthought
 227. kuthacity
 228. wittree
 229. nglintasicross
 230. farmfarm
 231. hardhard
 232. wiwitanstart
 233. bisa ugamight
 234. critastory
 235. sawsaw
 236. adohfar
 237. segarasea
 238. tarikdraw
 239. ngiwaleft
 240. pungkasanlate
 241. rotorun
 242. oradon’t
 243. nalikawhile
 244. penetpress
 245. cedhakclose
 246. wenginight
 247. nyatareal
 248. uriplife
 249. sawetarafew
 250. lornorth
 251. bukubook
 252. nindakakecarry
 253. njupuktook
 254. ilmuscience
 255. manganeat
 256. kamarroom
 257. kancafriend
 258. wiwitbegan
 259. ideaidea
 260. iwakfish
 261. gunungmountain
 262. mungkasistop
 263. sapisanonce
 264. dasarbase
 265. krunguhear
 266. jaranhorse
 267. Motongcut
 268. manawasure
 269. nontonwatch
 270. wernacolor
 271. pasuryanface
 272. kayuwood
 273. utamamain
 274. mbukakopen
 275. koyoneseem
 276. bebarengantogether
 277. sabanjurenext
 278. putihwhite
 279. anakchildren
 280. miwitibegin
 281. takgot
 282. lumakuwalk
 283. tuladhaexample
 284. easeease
 285. kertaspaper
 286. klompokgroup
 287. tansahalways
 288. musicmusic
 289. singthose
 290. loroboth
 291. tandhamark
 292. asringoften
 293. hurufletter
 294. ngantiuntil
 295. milmile
 296. kaliriver
 297. montorcar
 298. kakifeet
 299. carecare
 300. kapindhosecond
 301. cukupenough
 302. kosongplain
 303. prawangirl
 304. biasanipunusual
 305. enomyoung
 306. siapready
 307. ndhuwurabove
 308. tauever
 309. abangred
 310. dhaftarlist
 311. sanadyanthough
 312. aranfeel
 313. Dhiskusitalk
 314. manukbird
 315. rauhsoon
 316. awakbody
 317. asudog
 318. kulawargafamily
 319. langsungdirect
 320. nuduhkepose
 321. ninggalakeleave
 322. songsong
 323. ngukurmeasure
 324. lawangdoor
 325. produkproduct
 326. irengblack
 327. shortshort
 328. angkanumeral
 329. kelasclass
 330. anginwind
 331. Pitakonanquestion
 332. kelakonhappen
 333. lengkapcomplete
 334. kapalship
 335. areaarea
 336. setengahhalf
 337. waturock
 338. supayaorder
 339. genifire
 340. kidulsouth
 341. masalahproblem
 342. Piecepiece
 343. marangtold
 344. sumurupknew
 345. passpass
 346. wiwitsince
 347. ndhuwurtop
 348. kabèhwhole
 349. kingking
 350. wernastreet
 351. inchinch
 352. Multiplymultiply
 353. botennothing
 354. mesthicourse
 355. tetepstay
 356. setirwheel
 357. lengkapfull
 358. pasukanforce
 359. birublue
 360. obyekobject
 361. arepdecide
 362. lumahingsurface
 363. jerodeep
 364. rembulanmoon
 365. puloisland
 366. mlakufoot
 367. sistemsystem
 368. sibukbusy
 369. testtest
 370. rekamanrecord
 371. baitaboat
 372. umumcommon
 373. emasgold
 374. bisapossible
 375. bidangplane
 376. nggentosistead
 377. garingdry
 378. wonderwonder
 379. ngguyulaugh
 380. ewuthousand
 381. agoago
 382. mlayuran
 383. mriksacheck
 384. permainangame
 385. wangunshape
 386. equateequate
 387. panashot
 388. missmiss
 389. nggawabrought
 390. panasheat
 391. saljusnow
 392. bantire
 393. nggawabring
 394. yayes
 395. adohdistant
 396. isifill
 397. wétaneast
 398. Paintpaint
 399. basalanguage
 400. antaraneamong
 401. unitunit
 402. dayapower
 403. kuthatown
 404. nggolekifine
 405. tartamtucertain
 406. flyfly
 407. tibafall
 408. mimpinlead
 409. mewekcry
 410. petengdark
 411. machinemachine
 412. cathetannote
 413. ngenteniwait
 414. rencanaplan
 415. tokohfigure
 416. lintangstar
 417. kothakbox
 418. tembungnoun
 419. lapanganfield
 420. liyanerest
 421. benercorrect
 422. bisaable
 423. poundpound
 424. wisdone
 425. kaendahanbeauty
 426. drivedrive
 427. jumenengstood
 428. ngemotcontain
 429. ngarepfront
 430. mulangteach
 431. mingguweek
 432. pungkasanfinal
 433. maranggave
 434. ijogreen
 435. ohoh
 436. cepetquick
 437. berkembangdevelop
 438. segaraocean
 439. angetwarm
 440. freefree
 441. menitminute
 442. kuwatstrong
 443. khususspecial
 444. atinemind
 445. koncobehind
 446. cethaclear
 447. buntuttail
 448. gawéproduce
 449. kasunyatanfact
 450. papanspace
 451. krunguheard
 452. palingbest
 453. jamhour
 454. luwih apikbetter
 455. bener1
 456. sakduring
 457. atushundred
 458. limangfive
 459. elingaremember
 460. langkahstep
 461. awalearly
 462. terushold
 463. kulonwest
 464. lemahground
 465. kapentinganinterest
 466. tekanreach
 467. cepetfast
 468. kriyoverb
 469. singsing
 470. ngrungokakelisten
 471. enemsix
 472. Tabeltable
 473. traveltravel
 474. kurangless
 475. esukmorning
 476. sepuluhten
 477. prasajasimple
 478. sawetaraseveral
 479. aksaravowel
 480. menyangtoward
 481. perangwar
 482. laylay
 483. marangagainst
 484. polapattern
 485. alonslow
 486. tengahcenter
 487. tresnalove
 488. wongperson
 489. dhuwitmoney
 490. ngawulaserve
 491. katonappear
 492. dalanroad
 493. petamap
 494. udanrain
 495. aturanrule
 496. mrentahgovern
 497. narikpull
 498. kadhemencold
 499. kabarnotice
 500. swaravoice
 501. energienergy
 502. golekihunt
 503. kemungkinanprobable
 504. ambenbed
 505. adikbrother
 506. endhogegg
 507. kuloride
 508. selcell
 509. pracayabelieve
 510. mbok menawaperhaps
 511. Pickpick
 512. dadakansudden
 513. Countcount
 514. kothaksquare
 515. alesanreason
 516. dawalength
 517. makilirepresent
 518. gambarart
 519. subyeksubject
 520. wilayahregion
 521. ukuransize
 522. beda-bedavary
 523. dumunungsettle
 524. nganggospeak
 525. bobotweight
 526. umumgeneral
 527. Èsice
 528. prakaramatter
 529. bundercircle
 530. pasanganpair
 531. kalebuinclude
 532. dibagidivide
 533. syllablesyllable
 534. feltfelt
 535. grandgrand
 536. werniball
 537. durungyet
 538. gelombangwave
 539. nyelehakedrop
 540. jantungheart
 541. akuam
 542. saikipresent
 543. heavyheavy
 544. taridance
 545. engineengine
 546. posisiposition
 547. lengenarm
 548. sudhutwide
 549. sailsail
 550. materimaterial
 551. sekedhikfraction
 552. alasforest
 553. njagongsit
 554. lombarace
 555. jendhelawindow
 556. nyimpenstore
 557. panassummer
 558. Sepurtrain
 559. turusleep
 560. mbuktekakenprove
 561. Lonelone
 562. wentisleg
 563. ngleksananiexercise
 564. tembokwall
 565. nyekelcatch
 566. gunungmount
 567. penginwish
 568. langitsky
 569. Papanboard
 570. bungahjoy
 571. mangsawinter
 572. agangansat
 573. dituliswritten
 574. alam bébaswild
 575. instrumentinstrument
 576. katahankept
 577. kacaglass
 578. suketgrass
 579. cowcow
 580. proyekjob
 581. pinggiranedge
 582. tandhasign
 583. rikovisit
 584. kepungkurpast
 585. alussoft
 586. funfun
 587. padhangbright
 588. gasgas
 589. cuacaweather
 590. sasimonth
 591. yutamillion
 592. metokakebear
 593. Rampungfinish
 594. senenghappy
 595. Mugihope
 596. kembangflower
 597. nglambeniclothe
 598. anehstrange
 599. icalgone
 600. perdagangantrade
 601. melodimelody
 602. triptrip
 603. kantoroffice
 604. nampareceive
 605. saurutanrow
 606. tutukmouth
 607. pasexact
 608. simbolsymbol
 609. matidie
 610. palingleast
 611. alangantrouble
 612. bengokshout
 613. kajabaexcept
 614. wrotewrote
 615. winihseed
 616. Nadatone
 617. nggabungakejoin
 618. suggestsuggest
 619. resikclean
 620. breakbreak
 621. Ladylady
 622. yardyard
 623. munggahrise
 624. alabad
 625. jotosanblow
 626. lengaoil
 627. getihblood
 628. demektouch
 629. tansayagrew
 630. sencent
 631. nyampurmix
 632. timteam
 633. kabelwire
 634. biayacost
 635. ilanglost
 636. coklatbrown
 637. nyandhangwear
 638. Tamangarden
 639. witjaksonoequal
 640. dikirimsent
 641. milihchoose
 642. ambrukfell
 643. pasfit
 644. miliflow
 645. padhafair
 646. bankbank
 647. ngumpulakecollect
 648. nyimpensave
 649. kontrolcontrol
 650. desimaldecimal
 651. kupingear
 652. liyaelse
 653. cukupquite
 654. nyuwilbroke
 655. cilikcase
 656. tengahmiddle
 657. matènikill
 658. sonson
 659. lakelake
 660. wayahemoment
 661. ukuranscale
 662. soraloud
 663. springspring
 664. mirsaniobserve
 665. anakchild
 666. sakcarastraight
 667. consonantconsonant
 668. bangsanation
 669. kamusdictionary
 670. susumilk
 671. kacepetanspeed
 672. caramethod
 673. organorgan
 674. mbayarpay
 675. umurage
 676. bageansection
 677. sugihdress
 678. mayacloud
 679. surprisesurprise
 680. sepiquiet
 681. watustone
 682. ciliktiny
 683. menekclimb
 684. kelangancool
 685. desaindesign
 686. miskinpoor
 687. kathahlot
 688. eksprimenexperiment
 689. ngisorbottom
 690. tombolkey
 691. wesiiron
 692. singlesingle
 693. keletstick
 694. flatflat
 695. puluhtwenty
 696. kulitskin
 697. esemansmile
 698. creasecrease
 699. bolonganhole
 700. mlumpatjump
 701. babybaby
 702. wolungeight
 703. desavillage
 704. ketemumeet
 705. oyodroot
 706. tukubuy
 707. mundhakakenraise
 708. ngatasisolve
 709. logammetal
 710. apawhether
 711. pushpush
 712. pitungseven
 713. paragrafparagraph
 714. kateluthird
 715. badheshall
 716. ngawontenakenheld
 717. rambutehair
 718. njlèntrèhakédescribe
 719. cookcook
 720. lantaifloor
 721. salah sijieither
 722. asilresult
 723. diobongburn
 724. gununghill
 725. amansafe
 726. catcat
 727. abadcentury
 728. nimbangconsider
 729. Tipetype
 730. hukumlaw
 731. dicokotbit
 732. pesisircoast
 733. salinancopy
 734. tembungphrase
 735. bisusilent
 736. dhuwurtall
 737. wedhisand
 738. lemahsoil
 739. muterroll
 740. suhutemperature
 741. drijifinger
 742. industriindustry
 743. Nilaivalue
 744. perangfight
 745. ngapusilie
 746. ngalahakebeat
 747. nyenengakeexcite
 748. alamnatural
 749. tampilanview
 750. raossense
 751. ibukuthacapital
 752. bakal orawon’t
 753. dhingklikchair
 754. bebayadanger
 755. wohfruit
 756. sugihrich
 757. nglukisthick
 758. prajuritsoldier
 759. prosesprocess
 760. operateoperate
 761. lakupractice
 762. kapisahseparate
 763. angeldifficult
 764. dhokterdoctor
 765. pleaseplease
 766. nglindhungiprotect
 767. noonnoon
 768. potongcrop
 769. modernmodern
 770. unsurelement
 771. mejethit
 772. mahasiswastudent
 773. sudhutcorner
 774. kateluparty
 775. sumbersupply
 776. kangwhose
 777. nemokakelocate
 778. ringring
 779. karaktercharacter
 780. seranggainsect
 781. kejiretcaught
 782. periodeperiod
 783. nunjukakéindicate
 784. radioradio
 785. ngandikaspoke
 786. atomatom
 787. manungsahuman
 788. Sajarahhistory
 789. efekeffect
 790. elektrikelectric
 791. nyanaexpect
 792. balungbone
 793. rilrail
 794. mbayangnoimagine
 795. nyedhiyaniprovide
 796. setujuagree
 797. mangkonothus
 798. lananggentle
 799. wadonwoman
 800. kaptencaptain
 801. guessguess
 802. perlunecessary
 803. cethasharp
 804. swiwiwing
 805. nggawecreate
 806. pepadhamuneighbor
 807. wisuhwash
 808. batbat
 809. mandanrather
 810. akehcrowd
 811. jagungcorn
 812. mbandhingakécompare
 813. geguritanpoem
 814. senarstring
 815. loncengbell
 816. gumantungdepend
 817. meatmeat
 818. samubarang kang angelrub
 819. tabungtube
 820. misuwurfamous
 821. dollardollar
 822. streamstream
 823. wedifear
 824. ngarsanesight
 825. lancipthin
 826. triangletriangle
 827. planetplanet
 828. cepet-cepethurry
 829. pangarepingchief
 830. kolonicolony
 831. jamclock
 832. minemine
 833. dasitie
 834. ketikenter
 835. utamamajor
 836. segerfresh
 837. searchsearch
 838. ngirimsend
 839. kuningyellow
 840. gungun
 841. ngidiniallow
 842. printprint
 843. matidead
 844. titikspot
 845. ara-ara samundesert
 846. miturutsuit
 847. saikicurrent
 848. angkatlift
 849. wungurose
 850. tekaarrive
 851. mastermaster
 852. trektrack
 853. tiyang sepahparent
 854. Shoreshore
 855. divisidivision
 856. sheetsheet
 857. intisubstance
 858. sihfavor
 859. nyambungconnect
 860. postpost
 861. nglampahispend
 862. penghubungchord
 863. lemakfat
 864. bungahglad
 865. aslioriginal
 866. nuduhakeshare
 867. stasiunstation
 868. bapakdad
 869. rotibread
 870. ngisi dayacharge
 871. suweneproper
 872. barbar
 873. nawarakeoffer
 874. babagansegment
 875. budhakslave
 876. bebekduck
 877. cepetinstant
 878. pasarmarket
 879. sarjanadegree
 880. populatepopulate
 881. cah ayuchick
 882. deardear
 883. mungsuhenemy
 884. replyreply
 885. ngombedrink
 886. kedadenoccur
 887. supportsupport
 888. wicaraspeech
 889. alamnature
 890. sawetararange
 891. uapsteam
 892. gerakanmotion
 893. pathpath
 894. Cairanliquid
 895. loglog
 896. temenanmeant
 897. Quotientquotient
 898. untuteeth
 899. Nihanshell
 900. guluneck
 901. oksigenoxygen
 902. gulasugar
 903. patideath
 904. cantikpretty
 905. skill singskill
 906. wanitawomen
 907. mangsaseason
 908. solusisolution
 909. magnetmagnet
 910. salakasilver
 911. thankthank
 912. cabangbranch
 913. matchmatch
 914. seselansuffix
 915. utamanéespecially
 916. anjirfig
 917. wediafraid
 918. agenghuge
 919. adhinesister
 920. bajasteel
 921. ngrembagdiscuss
 922. majuforward
 923. padhasimilar
 924. Pandhuanguide
 925. pengalamanexperience
 926. skorscore
 927. apelapple
 928. tukubought
 929. mimpinled
 930. Jarakpitch
 931. jascoat
 932. massamass
 933. kertucard
 934. bandband
 935. talirope
 936. mlebukakeslip
 937. menangwin
 938. ngimpidream
 939. soreevening
 940. kawontenancondition
 941. feedfeed
 942. alattool
 943. gunggungtotal
 944. dhasarbasic
 945. mambusmell
 946. lembahvalley
 947. utawanor
 948. pindhodouble
 949. jogseat
 950. teruscontinue
 951. pemblokiranblock
 952. grafikchart
 953. kuplukhat
 954. ngedolsell
 955. suksessuccess
 956. perusahaancompany
 957. nyudasubtract
 958. acaraevent
 959. tartamtuparticular
 960. menehi hasildeal
 961. nglangiswim
 962. termterm
 963. ngelawanopposite
 964. bojowife
 965. spatushoe
 966. Pundhakshoulder
 967. panyebaranspread
 968. ngaturarrange
 969. campcamp
 970. maknainvent
 971. katuncotton
 972. Mijilborn
 973. nemtokakedetermine
 974. quartquart
 975. sangangnine
 976. truktruck
 977. gangguannoise
 978. tingkatlevel
 979. kasempatanchance
 980. klumpuknegather
 981. tokoshop
 982. babaganstretch
 983. uncalanthrow
 984. jenenge sing kawentarshine
 985. propertyproperty
 986. aslicolumn
 987. molekulmolecule
 988. pilihselect
 989. salahwrong
 990. werna abu-abugray
 991. balenirepeat
 992. mbutuhakerequire
 993. godhongé ambabroad
 994. nyiapakeprepare
 995. uyahsalt
 996. irungnose
 997. jamakplural
 998. nesuanger
 999. pratelanclaim
 1000. bawanacontinent