1000+ Most Common dutch Words

  ⭐⭐⭐⭐


  Hello Readers, Here I am providing the most commonly spoken dutch words with their English meaning. You can quickly learn dutch words and their definition and simple meaning. Here we are providing the best list of the most commonly spoken dutch words. so read carefully and understand all dutch words.

  Here is the list of 1000+ most common dutch words

 1. alsas
 2. II
 3. zijnhis
 4. datthat
 5. hijhe
 6. waswas
 7. voorfor
 8. opon
 9. zijnare
 10. metwith
 11. zethey
 12. zijnbe
 13. bijat
 14. eenone
 15. hebbenhave
 16. dezethis
 17. vanfrom
 18. doorby
 19. heethot
 20. woordword
 21. maarbut
 22. watwhat
 23. sommigesome
 24. isis
 25. hetit
 26. uyou
 27. ofor
 28. hadhad
 29. dethe
 30. vanof
 31. aanto
 32. enand
 33. eena
 34. inin
 35. wewe
 36. kancan
 37. uitout
 38. andereother
 39. warenwere
 40. diewhich
 41. doendo
 42. huntheir
 43. tijdtime
 44. indienif
 45. zalwill
 46. hoehow
 47. zeisaid
 48. eenan
 49. elkeach
 50. vertellentell
 51. doetdoes
 52. setset
 53. driethree
 54. willenwant
 55. luchtair
 56. goedwell
 57. ookalso
 58. spelenplay
 59. kleinsmall
 60. endend
 61. zettenput
 62. thuishome
 63. lezenread
 64. de handhand
 65. poortport
 66. grotelarge
 67. spellspell
 68. toevoegenadd
 69. zelfseven
 70. landland
 71. hierhere
 72. moetmust
 73. grotebig
 74. hooghigh
 75. dergelijkesuch
 76. volgenfollow
 77. actact
 78. waaromwhy
 79. vragenask
 80. mannenmen
 81. veranderingchange
 82. gingwent
 83. lichtlight
 84. soortkind
 85. uitgeschakeldoff
 86. nodig hebbenneed
 87. huishouse
 88. afbeeldingpicture
 89. proberentry
 90. onsus
 91. weeragain
 92. dieranimal
 93. puntpoint
 94. moedermother
 95. wereldworld
 96. dichtbijnear
 97. bouwenbuild
 98. zelfself
 99. aardeearth
 100. vaderfather
 101. eenany
 102. nieuwenew
 103. werkwork
 104. deelpart
 105. nementake
 106. krijgenget
 107. plaatsplace
 108. gemaaktmade
 109. wonenlive
 110. waarwhere
 111. naafter
 112. terugback
 113. weiniglittle
 114. alleenonly
 115. ronderound
 116. manman
 117. jaaryear
 118. kwamcame
 119. Showshow
 120. elkeevery
 121. goedgood
 122. mijme
 123. gevengive
 124. onzeour
 125. onderunder
 126. naamname
 127. zeervery
 128. doorthrough
 129. gewoonjust
 130. vormform
 131. zinsentence
 132. grotegreat
 133. denkenthink
 134. zeggensay
 135. helpenhelp
 136. laaglow
 137. lijnline
 138. verschillendiffer
 139. beurtturn
 140. oorzaakcause
 141. veelmuch
 142. betekenenmean
 143. voorbefore
 144. verhuizingmove
 145. rechtsright
 146. jongenboy
 147. oudeold
 148. ooktoo
 149. hetzelfdesame
 150. zeshe
 151. alleall
 152. erthere
 153. wanneerwhen
 154. omhoogup
 155. gebruikenuse
 156. uwyour
 157. manierway
 158. overabout
 159. veelmany
 160. danthen
 161. henthem
 162. schrijvenwrite
 163. zouwould
 164. zoalslike
 165. dusso
 166. dezethese
 167. haarher
 168. langlong
 169. makenmake
 170. dingthing
 171. ziensee
 172. hemhim
 173. tweetwo
 174. heefthas
 175. kijkenlook
 176. meermore
 177. dagday
 178. koncould
 179. gaango
 180. komencome
 181. deeddid
 182. aantalnumber
 183. klinkensound
 184. geenno
 185. meestmost
 186. mensenpeople
 187. mijnmy
 188. meer danover
 189. wetenknow
 190. waterwater
 191. danthan
 192. roepcall
 193. eerstefirst
 194. diewho
 195. kanmay
 196. naar benedendown
 197. kantside
 198. geweestbeen
 199. nunow
 200. vindenfind
 201. hoofdhead
 202. staanstand
 203. eigenown
 204. paginapage
 205. moetenshould
 206. landcountry
 207. gevondenfound
 208. antwoordanswer
 209. de schoolschool
 210. groeiengrow
 211. studiestudy
 212. nogstill
 213. lerenlearn
 214. plantenplant
 215. afdekkingcover
 216. voedselfood
 217. zonsun
 218. vierfour
 219. tussenbetween
 220. staatstate
 221. houdenkeep
 222. oogeye
 223. nooitnever
 224. laatstelast
 225. latenlet
 226. gedachtethought
 227. stadcity
 228. boomtree
 229. overstekencross
 230. boerderijfarm
 231. hardhard
 232. beginstart
 233. zoumight
 234. verhaalstory
 235. zaagsaw
 236. verfar
 237. zeesea
 238. tekenendraw
 239. linksleft
 240. laatlate
 241. lopenrun
 242. nietdon’t
 243. terwijlwhile
 244. perspress
 245. dichtclose
 246. nachtnight
 247. echtreal
 248. levenlife
 249. weinigfew
 250. noordennorth
 251. boekbook
 252. dragencarry
 253. namtook
 254. wetenschapscience
 255. eeteat
 256. kamerroom
 257. vriendfriend
 258. begonbegan
 259. ideeidea
 260. visfish
 261. bergmountain
 262. stopstop
 263. eenmaalonce
 264. basebase
 265. hearhear
 266. paardhorse
 267. gesnedencut
 268. zekersure
 269. kijkenwatch
 270. kleurcolor
 271. gezichtface
 272. houtwood
 273. belangrijkstemain
 274. geopendopen
 275. lijkenseem
 276. samentogether
 277. volgendenext
 278. witwhite
 279. kinderenchildren
 280. beginnenbegin
 281. kreeggot
 282. lopenwalk
 283. voorbeeldexample
 284. gemakease
 285. papierpaper
 286. groepgroup
 287. altijdalways
 288. muziekmusic
 289. diethose
 290. beideboth
 291. markmark
 292. vaakoften
 293. briefletter
 294. totuntil
 295. mijlmile
 296. rivierriver
 297. autocar
 298. voetenfeet
 299. zorgcare
 300. tweedesecond
 301. genoegenough
 302. vlakteplain
 303. meisjegirl
 304. gebruikelijkeusual
 305. jongeyoung
 306. klaarready
 307. bovenabove
 308. ooitever
 309. roodred
 310. lijstlist
 311. hoewelthough
 312. voelenfeel
 313. Overlegtalk
 314. vogelbird
 315. spoedigsoon
 316. lichaambody
 317. honddog
 318. familiefamily
 319. rechtstreeksdirect
 320. posepose
 321. vertrekkenleave
 322. liedsong
 323. metenmeasure
 324. deurdoor
 325. artikelproduct
 326. zwartblack
 327. korteshort
 328. cijfernumeral
 329. klasseclass
 330. windwind
 331. vraagquestion
 332. gebeurenhappen
 333. compleetcomplete
 334. schipship
 335. gebiedarea
 336. helfthalf
 337. rotsrock
 338. ordeorder
 339. brandfire
 340. zuidensouth
 341. probleemproblem
 342. stukpiece
 343. verteldetold
 344. wistknew
 345. passerenpass
 346. sindssince
 347. boventop
 348. geheelwhole
 349. kingking
 350. straatstreet
 351. inchinch
 352. vermenigvuldigenmultiply
 353. nietsnothing
 354. cursuscourse
 355. blijvenstay
 356. wielwheel
 357. volledigefull
 358. krachtforce
 359. blauwblue
 360. objectobject
 361. beslissendecide
 362. oppervlaksurface
 363. diepedeep
 364. maanmoon
 365. eilandisland
 366. voetfoot
 367. systeemsystem
 368. drukkebusy
 369. toetstest
 370. opnemenrecord
 371. bootboat
 372. gemeenschappelijkecommon
 373. goudgold
 374. mogelijkpossible
 375. vliegtuigplane
 376. plaatsstead
 377. drogedry
 378. afvragenwonder
 379. lachenlaugh
 380. duizendthousand
 381. geledenago
 382. ranran
 383. controlerencheck
 384. spelgame
 385. vormshape
 386. gelijkequate
 387. heethot
 388. missmiss
 389. brachtbrought
 390. warmteheat
 391. sneeuwsnow
 392. bandtire
 393. brengenbring
 394. jayes
 395. verredistant
 396. vullenfill
 397. oosteneast
 398. schilderenpaint
 399. taallanguage
 400. onderamong
 401. eenheidunit
 402. krachtpower
 403. stadtown
 404. fijnefine
 405. bepaaldecertain
 406. vliegenfly
 407. vallenfall
 408. leidenlead
 409. huilencry
 410. donkerdark
 411. apparaatmachine
 412. nootnote
 413. wachtenwait
 414. plannenplan
 415. figuurfigure
 416. sterstar
 417. doosbox
 418. zelfstandig naamwoordnoun
 419. veldfield
 420. restrest
 421. juistcorrect
 422. in staatable
 423. pondpound
 424. gedaandone
 425. schoonheidbeauty
 426. rijdendrive
 427. stondstood
 428. bevattencontain
 429. voorzijdefront
 430. lerenteach
 431. weekweek
 432. finalefinal
 433. gafgave
 434. groengreen
 435. ohoh
 436. snelquick
 437. ontwikkelendevelop
 438. oceaanocean
 439. warmewarm
 440. gratisfree
 441. minuutminute
 442. sterkestrong
 443. speciaalspecial
 444. geestmind
 445. achterbehind
 446. duidelijkclear
 447. staarttail
 448. producerenproduce
 449. feitfact
 450. ruimtespace
 451. gehoordheard
 452. bestbest
 453. uurhour
 454. beterbetter
 455. ware1
 456. tijdensduring
 457. honderdhundred
 458. vijffive
 459. onthoudenremember
 460. stapstep
 461. vroegearly
 462. houdenhold
 463. westwest
 464. grondground
 465. renteinterest
 466. bereikenreach
 467. snelfast
 468. werkwoordverb
 469. zingensing
 470. luisterenlisten
 471. zessix
 472. tafeltable
 473. reizentravel
 474. minderless
 475. ochtendmorning
 476. tienten
 477. eenvoudigsimple
 478. verscheideneseveral
 479. klinkervowel
 480. in de richting vantoward
 481. oorlogwar
 482. leggenlay
 483. tegenagainst
 484. patroonpattern
 485. langzaamslow
 486. centrumcenter
 487. liefdelove
 488. persoonperson
 489. geldmoney
 490. dienenserve
 491. verschijnenappear
 492. wegroad
 493. kaartmap
 494. regenrain
 495. regelrule
 496. regerengovern
 497. trekpull
 498. koudecold
 499. kennisgevingnotice
 500. stemvoice
 501. energieenergy
 502. hunthunt
 503. waarschijnlijkprobable
 504. beddenbed
 505. broerbrother
 506. eiegg
 507. ritride
 508. celcell
 509. gelovenbelieve
 510. misschienperhaps
 511. pickpick
 512. plotselingsudden
 513. tellencount
 514. squaresquare
 515. redenreason
 516. lengtelength
 517. vertegenwoordigenrepresent
 518. kunstart
 519. onderwerpsubject
 520. regioregion
 521. groottesize
 522. variërenvary
 523. vestigensettle
 524. sprekenspeak
 525. gewichtweight
 526. algemeengeneral
 527. ijsice
 528. aangelegenheidmatter
 529. cirkelcircle
 530. paarpair
 531. omvatteninclude
 532. kloofdivide
 533. lettergreepsyllable
 534. viltfelt
 535. grandgrand
 536. balball
 537. nogyet
 538. wavewave
 539. laten vallendrop
 540. hartheart
 541. benam
 542. aanwezigpresent
 543. zwaarheavy
 544. dansdance
 545. motorengine
 546. positieposition
 547. armarm
 548. breedwide
 549. zeilsail
 550. materiaalmaterial
 551. fractiefraction
 552. bosforest
 553. zittensit
 554. rasrace
 555. vensterwindow
 556. winkelstore
 557. zomersummer
 558. treintrain
 559. slaapsleep
 560. bewijzenprove
 561. eenzamelone
 562. beenleg
 563. oefeningexercise
 564. muurwall
 565. vangstcatch
 566. bergmount
 567. wensenwish
 568. hemelsky
 569. boordboard
 570. vreugdejoy
 571. de winterwinter
 572. zatsat
 573. geschrevenwritten
 574. wildwild
 575. instrumentinstrument
 576. gehoudenkept
 577. glasglass
 578. grasgrass
 579. koecow
 580. werkjob
 581. edgeedge
 582. tekensign
 583. bezoekvisit
 584. verledenpast
 585. zachtesoft
 586. lolfun
 587. helderebright
 588. gasgas
 589. weerweather
 590. maandmonth
 591. miljoenmillion
 592. dragenbear
 593. afwerkingfinish
 594. happyhappy
 595. hopenhope
 596. bloemflower
 597. kledenclothe
 598. vreemdstrange
 599. weggone
 600. handeltrade
 601. melodiemelody
 602. reistrip
 603. kantooroffice
 604. ontvangenreceive
 605. rijrow
 606. mondmouth
 607. exacteexact
 608. symboolsymbol
 609. stervendie
 610. minsteleast
 611. problementrouble
 612. schreeuwshout
 613. behalveexcept
 614. schreefwrote
 615. zaadseed
 616. toontone
 617. toetreden totjoin
 618. suggererensuggest
 619. schoonclean
 620. breakbreak
 621. damelady
 622. yardyard
 623. stijgenrise
 624. slechtbad
 625. klapblow
 626. olieoil
 627. bloedblood
 628. aanrakentouch
 629. groeidegrew
 630. procentcent
 631. mengenmix
 632. teamteam
 633. draadwire
 634. kostencost
 635. verlorenlost
 636. bruinbrown
 637. dragenwear
 638. tuingarden
 639. gelijkequal
 640. verzondensent
 641. kiezenchoose
 642. vielfell
 643. passenfit
 644. stromenflow
 645. eerlijkfair
 646. bankbank
 647. verzamelencollect
 648. besparensave
 649. controlecontrol
 650. decimaaldecimal
 651. oorear
 652. anderselse
 653. heelquite
 654. brakbroke
 655. gevalcase
 656. middenmiddle
 657. dodenkill
 658. zoonson
 659. meerlake
 660. momenteelmoment
 661. schaalscale
 662. luidloud
 663. voorjaarspring
 664. waarnemenobserve
 665. kindchild
 666. straightstraight
 667. medeklinkerconsonant
 668. natienation
 669. woordenboekdictionary
 670. melkmilk
 671. snelheidspeed
 672. methodemethod
 673. orgelorgan
 674. betalenpay
 675. leeftijdage
 676. sectiesection
 677. kledingdress
 678. wolkcloud
 679. verrassingsurprise
 680. rustigquiet
 681. steenstone
 682. minuscuultiny
 683. klimmenclimb
 684. koelecool
 685. ontwerpdesign
 686. slechtepoor
 687. veellot
 688. experimentexperiment
 689. onderzijdebottom
 690. sleutelkey
 691. ijzeriron
 692. enkelvoudigesingle
 693. stokstick
 694. flatflat
 695. twintigtwenty
 696. huidskin
 697. glimlachsmile
 698. vouwcrease
 699. gathole
 700. springenjump
 701. kindjebaby
 702. achteight
 703. dorpvillage
 704. ontmoetenmeet
 705. wortelroot
 706. kopenbuy
 707. verhogenraise
 708. op te lossensolve
 709. metalenmetal
 710. ofwhether
 711. duwpush
 712. zevenseven
 713. paragraafparagraph
 714. derdethird
 715. zalshall
 716. gehoudenheld
 717. haarhair
 718. beschrijvendescribe
 719. kokcook
 720. vloerfloor
 721. ofweleither
 722. resultaatresult
 723. verbrandenburn
 724. hillhill
 725. veiligsafe
 726. katcat
 727. eeuwcentury
 728. overwegenconsider
 729. soorttype
 730. wetlaw
 731. beetjebit
 732. kustcoast
 733. kopiecopy
 734. zinsnedephrase
 735. stilsilent
 736. hoogtall
 737. zandsand
 738. bodemsoil
 739. rolroll
 740. temperatuurtemperature
 741. vingerfinger
 742. industrieindustry
 743. waardevalue
 744. strijdfight
 745. leugenlie
 746. verslaanbeat
 747. exciteexcite
 748. natuurlijkenatural
 749. viewview
 750. sensesense
 751. hoofdstadcapital
 752. zal nietwon’t
 753. stoelchair
 754. gevaardanger
 755. fruitfruit
 756. rijkrich
 757. dikkethick
 758. soldaatsoldier
 759. procesprocess
 760. werkenoperate
 761. praktijkpractice
 762. apartseparate
 763. moeilijkdifficult
 764. artsdoctor
 765. aubplease
 766. beschermenprotect
 767. middagnoon
 768. gewascrop
 769. modernemodern
 770. onderdeelelement
 771. hithit
 772. leerlingstudent
 773. hoekcorner
 774. partijparty
 775. leveringsupply
 776. wienswhose
 777. lokaliserenlocate
 778. kookplatenring
 779. karaktercharacter
 780. insecteninsect
 781. gevangencaught
 782. periodeperiod
 783. gevenindicate
 784. radio Inradio
 785. sprakspoke
 786. atoomatom
 787. menselijkhuman
 788. geschiedenishistory
 789. werkingeffect
 790. elektrischeelectric
 791. verwachtenexpect
 792. botbone
 793. spoorrail
 794. stelimagine
 795. biedenprovide
 796. instemmenagree
 797. dusthus
 798. zachtegentle
 799. vrouwwoman
 800. kapiteincaptain
 801. denkguess
 802. noodzakelijknecessary
 803. scherpesharp
 804. vleugelwing
 805. creërencreate
 806. buurmanneighbor
 807. wassenwash
 808. vleermuisbat
 809. eerderrather
 810. menigtecrowd
 811. maïscorn
 812. vergelijkencompare
 813. gedichtpoem
 814. koordstring
 815. bellbell
 816. afhangendepend
 817. vleesmeat
 818. wrijvenrub
 819. buistube
 820. beroemdefamous
 821. deasdollar
 822. stroomstream
 823. angstfear
 824. zichtsight
 825. dunthin
 826. driehoektriangle
 827. planeetplanet
 828. haasthurry
 829. chiefchief
 830. koloniecolony
 831. klokclock
 832. de mijnemine
 833. stropdastie
 834. voerenenter
 835. grotemajor
 836. versfresh
 837. zoekensearch
 838. sturensend
 839. geelyellow
 840. pistoolgun
 841. toelatenallow
 842. afdrukkenprint
 843. dooddead
 844. plekspot
 845. woestijndesert
 846. paksuit
 847. huidigecurrent
 848. liftlift
 849. gestegenrose
 850. aankomenarrive
 851. meestermaster
 852. spoortrack
 853. ouderparent
 854. oevershore
 855. divisiedivision
 856. bladsheet
 857. stofsubstance
 858. gunstfavor
 859. aansluitenconnect
 860. postpost
 861. bestedenspend
 862. akkoordchord
 863. vetfat
 864. blijglad
 865. origineeloriginal
 866. aandeelshare
 867. stationstation
 868. daddad
 869. broodbread
 870. rekenencharge
 871. behoorlijkproper
 872. barbar
 873. aanbodoffer
 874. segmentensegment
 875. slaafslave
 876. eendduck
 877. onmiddellijkeinstant
 878. marktmarket
 879. graaddegree
 880. bevolkenpopulate
 881. kuikenchick
 882. lievedear
 883. vijandenemy
 884. antwoordenreply
 885. drankjedrink
 886. voorkomenoccur
 887. ondersteuningsupport
 888. spraakspeech
 889. natuurnature
 890. reeksrange
 891. stoomsteam
 892. bewegingmotion
 893. padpath
 894. vloeistofliquid
 895. aanmeldenlog
 896. betekendemeant
 897. quotiëntquotient
 898. tandenteeth
 899. schelpshell
 900. nekneck
 901. zuurstofoxygen
 902. suikersugar
 903. dooddeath
 904. vrijpretty
 905. vaardigheidskill
 906. vrouwenwomen
 907. seizoenseason
 908. oplossingsolution
 909. magneetmagnet
 910. zilversilver
 911. dankthank
 912. takbranch
 913. wedstrijdmatch
 914. achtervoegselsuffix
 915. vooralespecially
 916. vijgfig
 917. bangafraid
 918. reusachtighuge
 919. zussister
 920. staalsteel
 921. besprekendiscuss
 922. vooruitforward
 923. gelijkaardigesimilar
 924. begeleidenguide
 925. ervaringexperience
 926. partituurscore
 927. appelapple
 928. gekochtbought
 929. geleidled
 930. toonhoogtepitch
 931. coatcoat
 932. massamass
 933. kaartcard
 934. bandband
 935. touwrope
 936. slipslip
 937. winwin
 938. dromendream
 939. avondevening
 940. voorwaardecondition
 941. voerfeed
 942. gereedschaptool
 943. totaaltotal
 944. elementairebasic
 945. geursmell
 946. dalvalley
 947. nochnor
 948. dubbeldouble
 949. zitjeseat
 950. blijvencontinue
 951. blokkerenblock
 952. grafiekchart
 953. hoedhat
 954. verkopensell
 955. successuccess
 956. bedrijfcompany
 957. aftrekkensubtract
 958. evenementevent
 959. bijzonderparticular
 960. dealdeal
 961. zwemmenswim
 962. termijnterm
 963. tegengesteldopposite
 964. vrouwwife
 965. schoenshoe
 966. schoudershoulder
 967. spreidingspread
 968. regelenarrange
 969. kampcamp
 970. uitvindeninvent
 971. katoencotton
 972. geborenborn
 973. bepalendetermine
 974. quartquart
 975. negennine
 976. vrachtwagentruck
 977. geluidsoverlastnoise
 978. niveaulevel
 979. kanschance
 980. verzamelengather
 981. winkelshop
 982. rekkenstretch
 983. gooienthrow
 984. glansshine
 985. pandproperty
 986. columncolumn
 987. molecuulmolecule
 988. selecterenselect
 989. miswrong
 990. grijsgray
 991. herhaalrepeat
 992. vereisenrequire
 993. bredebroad
 994. bereidenprepare
 995. zoutsalt
 996. neusnose
 997. meervoudplural
 998. woedeanger
 999. vorderingclaim
 1000. werelddeelcontinent