1000+ Most Common danish Words

  ⭐⭐⭐⭐


  Hello Readers, Here I am providing the most commonly spoken danish words with their English meaning. You can quickly learn danish words and their definition and simple meaning. Here we are providing the best list of the most commonly spoken danish words. so read carefully and understand all danish words.

  Here is the list of 1000+ most common danish words

 1. somas
 2. jegI
 3. hanshis
 4. atthat
 5. hanhe
 6. varwas
 7. tilfor
 8. on
 9. erare
 10. medwith
 11. dethey
 12. værebe
 13. at
 14. enone
 15. harhave
 16. dettethis
 17. frafrom
 18. vedby
 19. hothot
 20. ordword
 21. menbut
 22. hvadwhat
 23. noglesome
 24. eris
 25. detit
 26. duyou
 27. elleror
 28. havdehad
 29. denthe
 30. afof
 31. tilto
 32. ogand
 33. ena
 34. iin
 35. viwe
 36. kancan
 37. udout
 38. andreother
 39. varwere
 40. somwhich
 41. gøredo
 42. derestheir
 43. tidtime
 44. hvisif
 45. vilwill
 46. hvordanhow
 47. sagdesaid
 48. enan
 49. hvereach
 50. fortælletell
 51. gørdoes
 52. sætset
 53. trethree
 54. ønskerwant
 55. luftair
 56. godtwell
 57. ogsåalso
 58. spilleplay
 59. lillesmall
 60. endeend
 61. sætteput
 62. hjemhome
 63. læseread
 64. håndhand
 65. havnport
 66. storlarge
 67. stavespell
 68. tilføjeadd
 69. selveven
 70. jordland
 71. herhere
 72. skalmust
 73. storbig
 74. højhigh
 75. sådansuch
 76. følgfollow
 77. handlingact
 78. hvorforwhy
 79. spørgeask
 80. mændmen
 81. ændringchange
 82. gikwent
 83. lyslight
 84. slagskind
 85. offoff
 86. brugneed
 87. hushouse
 88. billedepicture
 89. prøvtry
 90. osus
 91. igenagain
 92. dyranimal
 93. punktpoint
 94. mormother
 95. verdenworld
 96. nærnear
 97. byggebuild
 98. selvself
 99. jordearth
 100. farfather
 101. enhverany
 102. nynew
 103. arbejdework
 104. delpart
 105. tagetake
 106. get
 107. stedplace
 108. lavetmade
 109. levelive
 110. hvorwhere
 111. efterafter
 112. tilbageback
 113. lidtlittle
 114. kunonly
 115. runderound
 116. mandman
 117. åryear
 118. komcame
 119. visshow
 120. hverevery
 121. godgood
 122. migme
 123. givergive
 124. voresour
 125. underunder
 126. navnname
 127. megetvery
 128. gennemthrough
 129. barejust
 130. formularform
 131. sætningsentence
 132. storgreat
 133. tænkethink
 134. sigesay
 135. hjælpehelp
 136. lavlow
 137. linjeline
 138. afvigediffer
 139. turturn
 140. årsagcause
 141. megetmuch
 142. betydemean
 143. førbefore
 144. trækmove
 145. højreright
 146. drengboy
 147. gamleold
 148. ogsåtoo
 149. sammesame
 150. hunshe
 151. alleall
 152. derthere
 153. nårwhen
 154. opup
 155. bruguse
 156. Deresyour
 157. mådeway
 158. omabout
 159. mangemany
 160. derefterthen
 161. demthem
 162. skrivewrite
 163. villewould
 164. ligesomlike
 165. so
 166. dissethese
 167. hendeher
 168. langlong
 169. gøremake
 170. tingthing
 171. sesee
 172. hamhim
 173. totwo
 174. harhas
 175. selook
 176. meremore
 177. dagday
 178. kunnecould
 179. go
 180. kommecome
 181. gjordedid
 182. nummernumber
 183. lydsound
 184. nejno
 185. mestmost
 186. menneskerpeople
 187. minmy
 188. løbetover
 189. kendeknow
 190. vandwater
 191. endthan
 192. opkaldcall
 193. førstefirst
 194. derwho
 195. kanmay
 196. neddown
 197. sideside
 198. væretbeen
 199. nunow
 200. findefind
 201. hovedhead
 202. ståstand
 203. egenown
 204. sidepage
 205. børshould
 206. landcountry
 207. fundetfound
 208. svaranswer
 209. skoleschool
 210. voksegrow
 211. undersøgelsestudy
 212. stadigstill
 213. lærelearn
 214. planteplant
 215. dækselcover
 216. madfood
 217. solsun
 218. firefour
 219. mellembetween
 220. statstate
 221. holdekeep
 222. øjeeye
 223. aldrignever
 224. sidstelast
 225. ladlet
 226. tænktethought
 227. bycity
 228. trætree
 229. krydsecross
 230. gårdfarm
 231. hårdthard
 232. begyndelsestart
 233. måskemight
 234. historiestory
 235. savsaw
 236. langtfar
 237. havsea
 238. tegnedraw
 239. venstreleft
 240. sentlate
 241. kørerun
 242. ikkedon’t
 243. menswhile
 244. pressepress
 245. tætclose
 246. natnight
 247. realreal
 248. livlife
 249. few
 250. nordnorth
 251. bogbook
 252. bærecarry
 253. togtook
 254. videnskabscience
 255. spiseeat
 256. værelseroom
 257. venfriend
 258. begyndtebegan
 259. idéidea
 260. fiskfish
 261. bjergmountain
 262. stoppestop
 263. en gangonce
 264. basenbase
 265. hørehear
 266. hesthorse
 267. cutcut
 268. sikkersure
 269. serwatch
 270. farvecolor
 271. ansigtface
 272. træwood
 273. mainmain
 274. åbenopen
 275. synesseem
 276. sammentogether
 277. næstenext
 278. hvidwhite
 279. børnchildren
 280. begyndebegin
 281. fikgot
 282. gangwalk
 283. eksempelexample
 284. lethedease
 285. papirpaper
 286. gruppegroup
 287. altidalways
 288. musikmusic
 289. demthose
 290. bådeboth
 291. markmark
 292. ofteoften
 293. brevletter
 294. indtiluntil
 295. milemile
 296. flodriver
 297. bilcar
 298. fødderfeet
 299. plejecare
 300. sekundsecond
 301. nokenough
 302. plainplain
 303. pigegirl
 304. sædvanligusual
 305. ungeyoung
 306. klarready
 307. ovenforabove
 308. nogensindeever
 309. rødred
 310. listelist
 311. selvthough
 312. følerfeel
 313. snaktalk
 314. fuglbird
 315. snartsoon
 316. kropbody
 317. hunddog
 318. familiefamily
 319. direktedirect
 320. udgørepose
 321. forladeleave
 322. sangsong
 323. målemeasure
 324. dørdoor
 325. produktproduct
 326. sortblack
 327. kortshort
 328. talordnumeral
 329. klasseclass
 330. vindwind
 331. spørgsmålquestion
 332. skehappen
 333. kompletcomplete
 334. skibship
 335. områdearea
 336. halvdelenhalf
 337. stenrock
 338. ordreorder
 339. brandfire
 340. sydsouth
 341. problemproblem
 342. stykkepiece
 343. fortalttold
 344. vidsteknew
 345. passpass
 346. sidensince
 347. toptop
 348. helewhole
 349. kongeking
 350. gadestreet
 351. tommerinch
 352. formeremultiply
 353. intetnothing
 354. kursuscourse
 355. opholdstay
 356. hjulwheel
 357. fuldfull
 358. kraftforce
 359. blåblue
 360. objektobject
 361. besluttedecide
 362. overfladesurface
 363. dybdeep
 364. månenmoon
 365. øisland
 366. fodfoot
 367. systemetsystem
 368. travltbusy
 369. testtest
 370. rekordrecord
 371. bådboat
 372. fællescommon
 373. guldgold
 374. muligpossible
 375. planetplane
 376. stedetstead
 377. tørdry
 378. spekulererwonder
 379. grinelaugh
 380. tusindethousand
 381. sidenago
 382. løbran
 383. tjekcheck
 384. spilgame
 385. formshape
 386. sidestilleequate
 387. varmthot
 388. missmiss
 389. bragtbrought
 390. varmeheat
 391. snesnow
 392. dæktire
 393. bringebring
 394. jayes
 395. fjerntdistant
 396. fyldefill
 397. østeast
 398. malingpaint
 399. sproglanguage
 400. blandtamong
 401. enhedunit
 402. magtpower
 403. bytown
 404. bødefine
 405. viscertain
 406. flyvefly
 407. faldefall
 408. førelead
 409. råbcry
 410. mørkdark
 411. maskinemachine
 412. notatnote
 413. ventewait
 414. planplan
 415. figurfigure
 416. stjernestar
 417. kassebox
 418. navneordnoun
 419. feltfield
 420. hvilerest
 421. korrektcorrect
 422. standable
 423. pundpound
 424. gjortdone
 425. skønhedbeauty
 426. køreturdrive
 427. stodstood
 428. indeholdercontain
 429. forsidefront
 430. underviseteach
 431. ugeweek
 432. endeligfinal
 433. gavgave
 434. grøngreen
 435. ohoh
 436. hurtigquick
 437. udvikledevelop
 438. havetocean
 439. varmwarm
 440. frifree
 441. minutminute
 442. stærkstrong
 443. særligespecial
 444. sindmind
 445. bagbehind
 446. klarclear
 447. haletail
 448. producereproduce
 449. kendsgerningfact
 450. rumspace
 451. hørtheard
 452. bedstbest
 453. timehour
 454. bedrebetter
 455. sand1
 456. i løbet afduring
 457. hundredehundred
 458. femfive
 459. huskeremember
 460. trinstep
 461. tidligtearly
 462. holdehold
 463. vestwest
 464. jordenground
 465. interesseinterest
 466. reach
 467. hurtigtfast
 468. verbumverb
 469. syngesing
 470. lyttelisten
 471. sekssix
 472. tabeltable
 473. rejsertravel
 474. mindreless
 475. formiddagmorning
 476. titen
 477. simpeltsimple
 478. flereseveral
 479. vokalvowel
 480. modtoward
 481. krigwar
 482. læggelay
 483. modagainst
 484. mønsterpattern
 485. langsomslow
 486. centrumcenter
 487. elskerlove
 488. person,person
 489. pengemoney
 490. tjeneserve
 491. synesappear
 492. vejroad
 493. kortmap
 494. regnrain
 495. regelrule
 496. regeregovern
 497. trækpull
 498. koldcold
 499. varselnotice
 500. stemmevoice
 501. energienergy
 502. jagthunt
 503. sandsynligprobable
 504. sengbed
 505. brorbrother
 506. ægegg
 507. turride
 508. cellecell
 509. trobelieve
 510. måskeperhaps
 511. pickpick
 512. pludseligesudden
 513. tællecount
 514. firkantetsquare
 515. årsagreason
 516. længdelength
 517. repræsentererepresent
 518. kunstart
 519. emnesubject
 520. regionenregion
 521. størrelsesize
 522. varierevary
 523. bosættesettle
 524. talespeak
 525. vægtweight
 526. genereltgeneral
 527. isice
 528. stofmatter
 529. cirkelcircle
 530. pairpair
 531. omfatterinclude
 532. kløftdivide
 533. stavelsesyllable
 534. filtfelt
 535. storegrand
 536. kugleball
 537. endnuyet
 538. bølgewave
 539. dropdrop
 540. hjerteheart
 541. amam
 542. til stedepresent
 543. tungheavy
 544. dansdance
 545. motorengine
 546. stillingposition
 547. armenarm
 548. bredwide
 549. sejlsail
 550. materialematerial
 551. fraktionfraction
 552. skovforest
 553. siddesit
 554. løbrace
 555. vinduewindow
 556. butikstore
 557. sommersummer
 558. togtrain
 559. søvnsleep
 560. beviseprove
 561. enliglone
 562. benleg
 563. motionexercise
 564. vægwall
 565. fangstcatch
 566. monteringstidmount
 567. ønskewish
 568. himmelsky
 569. bordboard
 570. glædejoy
 571. vinterwinter
 572. Lørsat
 573. skriftligwritten
 574. vildwild
 575. redskabinstrument
 576. holdtkept
 577. glasglass
 578. græsgrass
 579. kocow
 580. jobjob
 581. kantedge
 582. tegnsign
 583. besøgvisit
 584. fortidpast
 585. blødsoft
 586. sjovfun
 587. lysebright
 588. gasgas
 589. vejrweather
 590. månedmonth
 591. millionermillion
 592. bærebear
 593. slutfinish
 594. gladhappy
 595. håberhope
 596. blomstflower
 597. iklædeclothe
 598. mærkeligstrange
 599. vækgone
 600. handeltrade
 601. melodimelody
 602. turtrip
 603. kontoroffice
 604. modtagereceive
 605. rækkerow
 606. mundmouth
 607. eksaktexact
 608. symboletsymbol
 609. die
 610. mindstleast
 611. besværtrouble
 612. råbeshout
 613. undtagenexcept
 614. skrevwrote
 615. frøseed
 616. tonetone
 617. sluttejoin
 618. tydersuggest
 619. renclean
 620. pausebreak
 621. damelady
 622. værftetyard
 623. stigerise
 624. dårligbad
 625. slagblow
 626. olieoil
 627. blodblood
 628. røretouch
 629. voksedegrew
 630. procentcent
 631. mixmix
 632. holdteam
 633. ledningwire
 634. omkostningercost
 635. tabtlost
 636. brunbrown
 637. slidwear
 638. havengarden
 639. ligeequal
 640. sendtsent
 641. vælgechoose
 642. faldtfell
 643. passefit
 644. flowflow
 645. retfærdigfair
 646. bankbank
 647. indsamlecollect
 648. sparesave
 649. kontrolcontrol
 650. decimaldecimal
 651. øreear
 652. andetelse
 653. heltquite
 654. brødbroke
 655. tilfældecase
 656. midtenmiddle
 657. dræbekill
 658. sønson
 659. lake
 660. øjeblikmoment
 661. skalascale
 662. højtloud
 663. fjederspring
 664. observereobserve
 665. barnchild
 666. lige udstraight
 667. konsonantconsonant
 668. nationnation
 669. ordbogdictionary
 670. mælkmilk
 671. hastighedspeed
 672. metodemethod
 673. orgelorgan
 674. betalepay
 675. alderage
 676. sektionsection
 677. kjoledress
 678. skycloud
 679. overraskelsesurprise
 680. stillequiet
 681. stenstone
 682. lilletiny
 683. klatreclimb
 684. køligtcool
 685. konstruktiondesign
 686. dårligpoor
 687. partilot
 688. eksperimentexperiment
 689. bundbottom
 690. nøglekey
 691. jerniron
 692. enkeltsingle
 693. stickstick
 694. fladflat
 695. tyvetwenty
 696. hudskin
 697. smilsmile
 698. krøllecrease
 699. hulhole
 700. hoppejump
 701. barnbaby
 702. otteeight
 703. landsbyvillage
 704. Mødmeet
 705. rodroot
 706. købebuy
 707. hæveraise
 708. løsesolve
 709. metalmetal
 710. hvorvidtwhether
 711. skubpush
 712. syvseven
 713. afsnitparagraph
 714. tredjethird
 715. skalshall
 716. Heldheld
 717. hårhair
 718. beskrivedescribe
 719. kokcook
 720. gulvfloor
 721. enteneither
 722. resultatresult
 723. brændeburn
 724. bakkehill
 725. sikkersafe
 726. katcat
 727. århundredecentury
 728. overvejeconsider
 729. typentype
 730. lovlaw
 731. bitbit
 732. kystcoast
 733. kopicopy
 734. sætningphrase
 735. lydløssilent
 736. højtall
 737. sandetsand
 738. jordsoil
 739. rulleroll
 740. temperaturtemperature
 741. fingerfinger
 742. industriindustry
 743. værdivalue
 744. kampfight
 745. løgnlie
 746. slåbeat
 747. ophidseexcite
 748. naturlignatural
 749. udsigtview
 750. fornuftsense
 751. kapitalcapital
 752. vil ikkewon’t
 753. stolchair
 754. faredanger
 755. frugtfruit
 756. rigrich
 757. tykthick
 758. soldatsoldier
 759. procesprocess
 760. operereoperate
 761. praksispractice
 762. særskiltseparate
 763. sværtdifficult
 764. lægedoctor
 765. venligstplease
 766. beskytteprotect
 767. middagnoon
 768. afgrødecrop
 769. modernemodern
 770. elementetelement
 771. hithit
 772. studerendestudent
 773. hjørnecorner
 774. partiparty
 775. forsyningsupply
 776. hviswhose
 777. lokaliserelocate
 778. ringring
 779. karaktercharacter
 780. insektinsect
 781. fangetcaught
 782. periodeperiod
 783. angiveindicate
 784. radioradio
 785. taltespoke
 786. atometatom
 787. menneskehuman
 788. historiehistory
 789. effekteffect
 790. elektriskelectric
 791. forventerexpect
 792. knoglebone
 793. skinnerail
 794. forestilleimagine
 795. giveprovide
 796. enigeagree
 797. såledesthus
 798. blidgentle
 799. kvindewoman
 800. kaptajncaptain
 801. gætteguess
 802. nødvendignecessary
 803. skarpsharp
 804. vingewing
 805. skabecreate
 806. naboneighbor
 807. vaskwash
 808. flagermusbat
 809. snarererather
 810. mængdencrowd
 811. majscorn
 812. sammenlignecompare
 813. digtpoem
 814. strengstring
 815. klokkebell
 816. afhængedepend
 817. kødmeat
 818. gniderub
 819. rørtube
 820. berømtfamous
 821. dollarendollar
 822. strømstream
 823. frygtfear
 824. synsight
 825. tyndthin
 826. trekanttriangle
 827. verdenplanet
 828. skyndehurry
 829. chefchief
 830. kolonicolony
 831. urclock
 832. minenmine
 833. slipstie
 834. indtasteenter
 835. størremajor
 836. friskfresh
 837. Søgsearch
 838. sendesend
 839. gulyellow
 840. pistolgun
 841. tilladeallow
 842. udskrivprint
 843. døddead
 844. pletspot
 845. ørkendesert
 846. kulørsuit
 847. strømcurrent
 848. elevatorlift
 849. stegetrose
 850. ankommerarrive
 851. mestermaster
 852. sportrack
 853. forælderparent
 854. kystenshore
 855. opdelingdivision
 856. arksheet
 857. stofsubstance
 858. begunstigefavor
 859. forbindeconnect
 860. indlægpost
 861. tilbringespend
 862. akkordchord
 863. fedtfat
 864. gladglad
 865. originaleoriginal
 866. aktieshare
 867. stationenstation
 868. fardad
 869. brødbread
 870. opladecharge
 871. korrektproper
 872. barbar
 873. tilbudoffer
 874. segmentetsegment
 875. slaveslave
 876. ænderduck
 877. øjeblikkeliginstant
 878. markedmarket
 879. graddegree
 880. befolkepopulate
 881. chickchick
 882. kæredear
 883. fjendeenemy
 884. svarreply
 885. drikkedrink
 886. forekommeoccur
 887. støttesupport
 888. talespeech
 889. naturnature
 890. rækkevidderange
 891. dampsteam
 892. bevægelsemotion
 893. stipath
 894. væskeliquid
 895. loglog
 896. betødmeant
 897. kvotientquotient
 898. tænderteeth
 899. skallenshell
 900. halsneck
 901. iltoxygen
 902. sukkersugar
 903. døddeath
 904. temmeligpretty
 905. færdighedskill
 906. kvinderwomen
 907. årstidseason
 908. opløsningsolution
 909. magnetenmagnet
 910. sølvsilver
 911. takthank
 912. grenbranch
 913. kampmatch
 914. endelsesuffix
 915. isærespecially
 916. figenfig
 917. bangeafraid
 918. enormhuge
 919. søstersister
 920. stålsteel
 921. diskuterediscuss
 922. fremadforward
 923. lignendesimilar
 924. guideguide
 925. erfaringexperience
 926. Baseretscore
 927. æbleapple
 928. købtebought
 929. lededeled
 930. tonehøjdepitch
 931. frakkecoat
 932. massemass
 933. kortcard
 934. båndband
 935. rebrope
 936. slipslip
 937. sejrwin
 938. drømmedream
 939. aftenevening
 940. betingelsecondition
 941. foderfeed
 942. værktøjtool
 943. samledetotal
 944. grundlæggendebasic
 945. lugtsmell
 946. dalvalley
 947. heller ikkenor
 948. dobbeltdouble
 949. sædeseat
 950. fortsættecontinue
 951. blokblock
 952. diagramchart
 953. hathat
 954. sælgesell
 955. successuccess
 956. selskabcompany
 957. fratrækkesubtract
 958. begivenhedevent
 959. særligparticular
 960. aftaledeal
 961. svømmeswim
 962. sigtterm
 963. modsatopposite
 964. konewife
 965. skoshoe
 966. skuldershoulder
 967. spredningspread
 968. arrangerearrange
 969. lejrcamp
 970. opfindeinvent
 971. bomuldcotton
 972. Fødtborn
 973. bestemmedetermine
 974. kvartquart
 975. ninine
 976. lastbiltruck
 977. støjnoise
 978. niveaulevel
 979. mulighedchance
 980. samlegather
 981. butikshop
 982. strækningstretch
 983. smidethrow
 984. skinneshine
 985. ejendomproperty
 986. kolonnecolumn
 987. molekylemolecule
 988. Vælgselect
 989. forkertwrong
 990. grågray
 991. gentagelserepeat
 992. kræverrequire
 993. bredbroad
 994. forberedeprepare
 995. saltsalt
 996. næsenose
 997. flertalplural
 998. vredeanger
 999. fordringclaim
 1000. kontinentcontinent