1000+ Most Common afrikaans Words

  ⭐⭐⭐⭐


  Hello Readers, Here I am providing the most commonly spoken afrikaans words with their English meaning. You can quickly learn afrikaans words and their definition and simple meaning. Here we are providing the best list of the most commonly spoken afrikaans words. so read carefully and understand all afrikaans words.

  Here is the list of 1000+ most common afrikaans words

 1. asas
 2. EkI
 3. syhis
 4. watthat
 5. hyhe
 6. waswas
 7. virfor
 8. opon
 9. isare
 10. metwith
 11. hullethey
 12. weesbe
 13. opat
 14. eenone
 15. hethave
 16. hierdiethis
 17. uitfrom
 18. deurby
 19. warmhot
 20. woordword
 21. maarbut
 22. watwhat
 23. sommigesome
 24. isis
 25. ditit
 26. jyyou
 27. ofor
 28. moeshad
 29. diethe
 30. vanof
 31. teto
 32. enand
 33. ’na
 34. inin
 35. onswe
 36. kancan
 37. uitout
 38. anderother
 39. waswere
 40. watwhich
 41. doendo
 42. hultheir
 43. tydtime
 44. indienif
 45. salwill
 46. hoehow
 47. gesêsaid
 48. ’nan
 49. elkeeach
 50. verteltell
 51. doendoes
 52. stelset
 53. driethree
 54. wilwant
 55. lugair
 56. goedwell
 57. ookalso
 58. speelplay
 59. kleinsmall
 60. eindeend
 61. sitput
 62. huishome
 63. leesread
 64. handhand
 65. haweport
 66. grootlarge
 67. spelspell
 68. voegadd
 69. selfseven
 70. landland
 71. hierhere
 72. moetmust
 73. grootbig
 74. hoëhigh
 75. sodanigesuch
 76. volgfollow
 77. Wetact
 78. Hoekomwhy
 79. vraask
 80. mansmen
 81. veranderingchange
 82. gegaanwent
 83. liglight
 84. soortkind
 85. afoff
 86. nodigneed
 87. huishouse
 88. prentjiepicture
 89. probeertry
 90. onsus
 91. weeragain
 92. dieranimal
 93. puntpoint
 94. mamother
 95. wêreldworld
 96. nabynear
 97. boubuild
 98. selfself
 99. aardeearth
 100. vaderfather
 101. enigeany
 102. nuwenew
 103. werkwork
 104. deelpart
 105. neemtake
 106. kryget
 107. plekplace
 108. gemaakmade
 109. lewelive
 110. waarwhere
 111. naafter
 112. terugback
 113. bietjielittle
 114. slegsonly
 115. ronderound
 116. manman
 117. jaaryear
 118. gekomcame
 119. showshow
 120. elkeevery
 121. goeiegood
 122. myme
 123. geegive
 124. onsour
 125. onderunder
 126. naamname
 127. baievery
 128. deurthrough
 129. netjust
 130. vormform
 131. vonnissentence
 132. grootgreat
 133. dinkthink
 134. say
 135. helphelp
 136. laelow
 137. lynline
 138. verskildiffer
 139. beurtturn
 140. oorsaakcause
 141. veelmuch
 142. betekenmean
 143. voorbefore
 144. skuifmove
 145. regright
 146. seuntjieboy
 147. ouold
 148. tetoo
 149. dieselfdesame
 150. syshe
 151. alall
 152. daarthere
 153. wanneerwhen
 154. upup
 155. gebruikuse
 156. jouyour
 157. manierway
 158. oorabout
 159. baiemany
 160. danthen
 161. hullethem
 162. skryfwrite
 163. souwould
 164. sooslike
 165. soso
 166. hierdiethese
 167. haarher
 168. langlong
 169. maakmake
 170. dingthing
 171. siensee
 172. homhim
 173. tweetwo
 174. hethas
 175. kyklook
 176. meermore
 177. dagday
 178. koncould
 179. gaango
 180. komcome
 181. hetdid
 182. aantalnumber
 183. klinksound
 184. geenno
 185. meesmost
 186. mensepeople
 187. mymy
 188. oorover
 189. weetknow
 190. waterwater
 191. asthan
 192. oproepcall
 193. eerstefirst
 194. watwho
 195. magmay
 196. afdown
 197. kantside
 198. geweesbeen
 199. nounow
 200. vindfind
 201. hoofhead
 202. staanstand
 203. eieown
 204. bladsypage
 205. behoortshould
 206. landcountry
 207. gevindfound
 208. antwoordanswer
 209. skoolschool
 210. groeigrow
 211. studiestudy
 212. steedsstill
 213. leerlearn
 214. plantplant
 215. dekkingcover
 216. voedselfood
 217. sonsun
 218. vierfour
 219. tussenbetween
 220. staatstate
 221. houkeep
 222. oogeye
 223. nooitnever
 224. laastelast
 225. laatlet
 226. gedinkthought
 227. stadcity
 228. boomtree
 229. steekcross
 230. plaasfarm
 231. hardhard
 232. Beginstart
 233. magmight
 234. storiestory
 235. saagsaw
 236. verfar
 237. seesea
 238. trekdraw
 239. verlaatleft
 240. laatlate
 241. hardlooprun
 242. doen niedon’t
 243. terwylwhile
 244. perspress
 245. nabyclose
 246. nagnight
 247. werklikereal
 248. lewelife
 249. paarfew
 250. noordnorth
 251. boekbook
 252. voercarry
 253. hettook
 254. wetenskapscience
 255. eeteat
 256. kamerroom
 257. vriendfriend
 258. beginbegan
 259. ideeidea
 260. visfish
 261. bergmountain
 262. stopstop
 263. keeronce
 264. basisbase
 265. hoorhear
 266. perdhorse
 267. cutcut
 268. sekersure
 269. kykwatch
 270. kleurcolor
 271. gesigface
 272. houtwood
 273. hoofmain
 274. oopopen
 275. lykseem
 276. saamtogether
 277. volgendenext
 278. witwhite
 279. kinderschildren
 280. beginbegin
 281. hetgot
 282. loopwalk
 283. byvoorbeeldexample
 284. verligease
 285. papierpaper
 286. groepgroup
 287. altydalways
 288. musiekmusic
 289. diegenethose
 290. beideboth
 291. merkmark
 292. dikwelsoften
 293. briefletter
 294. totdatuntil
 295. mylmile
 296. rivierriver
 297. motorcar
 298. voetefeet
 299. sorgcare
 300. tweedesecond
 301. genoegenough
 302. vlakteplain
 303. meisiegirl
 304. gewoneusual
 305. jongyoung
 306. gereedready
 307. boabove
 308. ooitever
 309. rooired
 310. lyslist
 311. alhoewelthough
 312. voelfeel
 313. Besprekingstalk
 314. voëlbird
 315. gousoon
 316. liggaambody
 317. honddog
 318. gesinfamily
 319. direktedirect
 320. inhoupose
 321. verlaatleave
 322. liedsong
 323. meetmeasure
 324. deurdoor
 325. produkproduct
 326. swartblack
 327. kortshort
 328. Syfernumeral
 329. klasclass
 330. windwind
 331. vraagquestion
 332. gebeurhappen
 333. volledigecomplete
 334. skipship
 335. gebiedarea
 336. helftehalf
 337. rockrock
 338. ordeorder
 339. vuurfire
 340. Suid-south
 341. probleemproblem
 342. stukkiepiece
 343. verteltold
 344. geweetknew
 345. slaagpass
 346. sedertsince
 347. toptop
 348. geheelwhole
 349. koningking
 350. straatstreet
 351. duiminch
 352. vermeerdermultiply
 353. niksnothing
 354. natuurlikcourse
 355. blystay
 356. wielwheel
 357. vollefull
 358. kragforce
 359. bloublue
 360. voorwerpobject
 361. besluitdecide
 362. oppervlaksurface
 363. diepdeep
 364. maanmoon
 365. eilandisland
 366. voetfoot
 367. stelselsystem
 368. besigbusy
 369. toetstest
 370. rekordrecord
 371. bootboat
 372. gemeenskaplikecommon
 373. goudgold
 374. moontlikpossible
 375. vliegtuigplane
 376. plekstead
 377. droëdry
 378. wonderwonder
 379. laglaugh
 380. duisendthousand
 381. geledeago
 382. hardloopran
 383. kykcheck
 384. spelgame
 385. vormshape
 386. gelykequate
 387. warmhot
 388. mismiss
 389. gebringbrought
 390. hitteheat
 391. sneeusnow
 392. bandtire
 393. bringbring
 394. Jayes
 395. verredistant
 396. vulfill
 397. ooseast
 398. verfpaint
 399. taallanguage
 400. onderamong
 401. eenheidunit
 402. kragpower
 403. dorptown
 404. fynfine
 405. sekerecertain
 406. vliegfly
 407. valfall
 408. leilead
 409. geroepcry
 410. donkerdark
 411. masjienmachine
 412. nootnote
 413. wagwait
 414. planplan
 415. figuurfigure
 416. sterstar
 417. boxbox
 418. naamwoordnoun
 419. gebiedfield
 420. resrest
 421. korrektecorrect
 422. staatable
 423. pondpound
 424. gedoendone
 425. skoonheidbeauty
 426. rydrive
 427. staanstood
 428. bevatcontain
 429. frontfront
 430. leerteach
 431. weekweek
 432. finalefinal
 433. gegeegave
 434. groengreen
 435. ooh
 436. vinnigequick
 437. ontwikkeldevelop
 438. oseaanocean
 439. warmwarm
 440. gratisfree
 441. minuutminute
 442. sterkstrong
 443. spesialespecial
 444. gedagtemind
 445. agterbehind
 446. duidelikclear
 447. sterttail
 448. produseerproduce
 449. Trouensfact
 450. ruimtespace
 451. gehoorheard
 452. bestebest
 453. uurhour
 454. beterbetter
 455. wareTRUE
 456. tydensduring
 457. honderdhundred
 458. vyffive
 459. onthouremember
 460. stapstep
 461. vroeëearly
 462. houhold
 463. Westwest
 464. grondground
 465. belangstellinginterest
 466. bereikreach
 467. vinnigfast
 468. werkwoordverb
 469. singsing
 470. luisterlisten
 471. sessix
 472. tafeltable
 473. Reistravel
 474. minderless
 475. oggendmorning
 476. tienten
 477. eenvoudigesimple
 478. verskeieseveral
 479. vokaalvowel
 480. teenoortoward
 481. oorlogwar
 482. lay
 483. teenagainst
 484. patroonpattern
 485. stadigslow
 486. sentrumcenter
 487. liefdelove
 488. persoonperson
 489. geldmoney
 490. dienserve
 491. verskynappear
 492. padroad
 493. kaartmap
 494. reënrain
 495. reëlrule
 496. regeergovern
 497. trekpull
 498. kouecold
 499. kennisgewingnotice
 500. stemvoice
 501. energieenergy
 502. jaghunt
 503. waarskynlikeprobable
 504. bedbed
 505. broerbrother
 506. eieregg
 507. ritride
 508. selcell
 509. globelieve
 510. miskienperhaps
 511. kiespick
 512. skielikesudden
 513. telcount
 514. vierkantesquare
 515. redereason
 516. lengtelength
 517. verteenwoordigrepresent
 518. kunsart
 519. onderwerpsubject
 520. streekregion
 521. groottesize
 522. wisselvary
 523. vestigsettle
 524. praatspeak
 525. gewigweight
 526. algemenegeneral
 527. ysice
 528. saakmatter
 529. sirkelcircle
 530. paarpair
 531. sluitinclude
 532. verdeeldivide
 533. lettergreepsyllable
 534. gevoelfelt
 535. grandgrand
 536. balball
 537. nogyet
 538. golfwave
 539. dropdrop
 540. hartheart
 541. isam
 542. huidigepresent
 543. swaarheavy
 544. dansdance
 545. enjinengine
 546. posisieposition
 547. armarm
 548. wyewide
 549. vaarsail
 550. materiaalmaterial
 551. breukfraction
 552. bosforest
 553. sitsit
 554. rasrace
 555. vensterwindow
 556. winkelstore
 557. somersummer
 558. treintrain
 559. slaapsleep
 560. bewysprove
 561. eensaamlone
 562. beenleg
 563. oefeningexercise
 564. muurwall
 565. vangscatch
 566. bergmount
 567. wenswish
 568. lugsky
 569. direksieboard
 570. vreugdejoy
 571. winterwinter
 572. Satsat
 573. geskryfwritten
 574. wildewild
 575. instrumentinstrument
 576. gehoukept
 577. glasglass
 578. grasgrass
 579. koeicow
 580. werkjob
 581. randedge
 582. tekensign
 583. besoekvisit
 584. verledepast
 585. sagtesoft
 586. pretfun
 587. helderbright
 588. gasgas
 589. weerweather
 590. maandmonth
 591. miljoenmillion
 592. drabear
 593. afwerkingfinish
 594. gelukkighappy
 595. hoophope
 596. blomflower
 597. bekleeclothe
 598. vreemdestrange
 599. weggone
 600. handeltrade
 601. melodiemelody
 602. reistrip
 603. kantooroffice
 604. ontvangreceive
 605. ryrow
 606. mondmouth
 607. presieseexact
 608. simboolsymbol
 609. sterfdie
 610. minsteleast
 611. moeilikheidtrouble
 612. skreeshout
 613. behalweexcept
 614. geskryfwrote
 615. saadseed
 616. toontone
 617. sluitjoin
 618. stelsuggest
 619. skoonclean
 620. breakbreak
 621. ladylady
 622. agterplaasyard
 623. stygrise
 624. slegtebad
 625. blowblow
 626. olieoil
 627. bloedblood
 628. raaktouch
 629. gegroeigrew
 630. persentcent
 631. mengmix
 632. spanteam
 633. draadwire
 634. kostecost
 635. verloorlost
 636. bruinbrown
 637. drawear
 638. tuingarden
 639. gelykeequal
 640. gestuursent
 641. kieschoose
 642. valfell
 643. pasfit
 644. vloeiflow
 645. billikefair
 646. bankbank
 647. versamelcollect
 648. redsave
 649. beheercontrol
 650. desimaledecimal
 651. oorear
 652. anderselse
 653. baiequite
 654. gebreekbroke
 655. gevalcase
 656. middelmiddle
 657. dood te maakkill
 658. seunson
 659. meerlake
 660. oomblikmoment
 661. skaalscale
 662. hardloud
 663. die lentespring
 664. neemobserve
 665. kindchild
 666. reguitstraight
 667. konsonantconsonant
 668. nasienation
 669. woordeboekdictionary
 670. melkmilk
 671. spoedspeed
 672. metodemethod
 673. orrelorgan
 674. betaalpay
 675. ouderdomage
 676. artikelsection
 677. rokdress
 678. wolkcloud
 679. verrassingsurprise
 680. stilquiet
 681. klipstone
 682. kleintiny
 683. klimclimb
 684. Moderncool
 685. ontwerpdesign
 686. swakpoor
 687. baielot
 688. eksperimentexperiment
 689. onderkantbottom
 690. sleutelkey
 691. ysteriron
 692. enkelesingle
 693. stokstick
 694. platflat
 695. twintigtwenty
 696. velskin
 697. glimlagsmile
 698. toenamecrease
 699. gathole
 700. springjump
 701. babababy
 702. agteight
 703. dorpievillage
 704. ontmoetmeet
 705. wortelroot
 706. koopbuy
 707. verhoograise
 708. lossolve
 709. metaalmetal
 710. ofwhether
 711. stootpush
 712. seweseven
 713. paragraafparagraph
 714. derdethird
 715. salshall
 716. gehouheld
 717. harehair
 718. beskryfdescribe
 719. kokcook
 720. vloerfloor
 721. ófeither
 722. gevolgresult
 723. brandburn
 724. Hillhill
 725. veiligsafe
 726. katcat
 727. eeucentury
 728. oorweegconsider
 729. tipetype
 730. wetlaw
 731. bietjiebit
 732. kuscoast
 733. afskrifcopy
 734. frasephrase
 735. stilsilent
 736. hoëtall
 737. sandsand
 738. grondsoil
 739. rollroll
 740. temperatuurtemperature
 741. vingerfinger
 742. bedryfindustry
 743. waardevalue
 744. strydfight
 745. leuenlie
 746. klopbeat
 747. opgewondeexcite
 748. natuurlikenatural
 749. viewview
 750. sinsense
 751. kapitaalcapital
 752. sal niewon’t
 753. stoelchair
 754. gevaardanger
 755. vrugtefruit
 756. rykrich
 757. dikthick
 758. soldaatsoldier
 759. prosesprocess
 760. bedryfoperate
 761. praktykpractice
 762. afsonderlikeseparate
 763. moeilikdifficult
 764. dokterdoctor
 765. assebliefplease
 766. beskermprotect
 767. middagnoon
 768. oescrop
 769. modernemodern
 770. elementelement
 771. getrefhit
 772. studentstudent
 773. hoekcorner
 774. partytjieparty
 775. toevoersupply
 776. wie sewhose
 777. spoorlocate
 778. ringring
 779. karaktercharacter
 780. insekteinsect
 781. gevangcaught
 782. tydperkperiod
 783. duiindicate
 784. radioradio
 785. gepraatspoke
 786. atoomatom
 787. menslikehuman
 788. geskiedenishistory
 789. uitwerkingeffect
 790. elektrieseelectric
 791. verwagexpect
 792. beenbone
 793. spoorrail
 794. dinkimagine
 795. verskafprovide
 796. saamstemagree
 797. dusthus
 798. sagtegentle
 799. vrouwoman
 800. kapteincaptain
 801. raaiguess
 802. nodigenecessary
 803. skerpsharp
 804. vleuelwing
 805. skepcreate
 806. naasteneighbor
 807. washwash
 808. kolfbat
 809. eerderrather
 810. skarecrowd
 811. koringcorn
 812. vergelykcompare
 813. gedigpoem
 814. stringstring
 815. klokbell
 816. afhangdepend
 817. vleismeat
 818. vryfrub
 819. buistube
 820. bekendefamous
 821. dollardollar
 822. stroomstream
 823. vreesfear
 824. sight
 825. dunthin
 826. driehoektriangle
 827. planeetplanet
 828. haastighurry
 829. hoofchief
 830. koloniecolony
 831. klokclock
 832. mynmine
 833. tietie
 834. betreeenter
 835. grootmajor
 836. varsfresh
 837. soeksearch
 838. stuursend
 839. geelyellow
 840. geweergun
 841. toelaatallow
 842. Drukprint
 843. dooddead
 844. spotspot
 845. woestyndesert
 846. paksuit
 847. huidigecurrent
 848. liftlift
 849. gestygrose
 850. komarrive
 851. meestermaster
 852. spoortrack
 853. ouerparent
 854. strandshore
 855. afdelingdivision
 856. bladsheet
 857. stofsubstance
 858. gunsfavor
 859. koppelconnect
 860. postpost
 861. spandeerspend
 862. koordchord
 863. vetfat
 864. blyglad
 865. oorspronklikeoriginal
 866. aandeelshare
 867. stasiestation
 868. padad
 869. broodbread
 870. hefcharge
 871. behoorlikeproper
 872. barbar
 873. aanbodoffer
 874. segmentsegment
 875. slaafslave
 876. eendduck
 877. direkteinstant
 878. markmarket
 879. graaddegree
 880. vulpopulate
 881. chickchick
 882. liewedear
 883. vyandenemy
 884. antwoordreply
 885. drinkdrink
 886. voorkomoccur
 887. ondersteuningsupport
 888. toespraakspeech
 889. aardnature
 890. reeksrange
 891. stoomsteam
 892. bewegingmotion
 893. padpath
 894. vloeistofliquid
 895. tekenlog
 896. bedoelmeant
 897. kwosiëntquotient
 898. tandeteeth
 899. dopshell
 900. nekneck
 901. suurstofoxygen
 902. suikersugar
 903. dooddeath
 904. mooipretty
 905. vaardigheidskill
 906. vrouewomen
 907. seisoenseason
 908. oplossingsolution
 909. Magnetmagnet
 910. silwersilver
 911. dankiethank
 912. takbranch
 913. wedstrydmatch
 914. agtervoegselsuffix
 915. veralespecially
 916. Figfig
 917. bangafraid
 918. groothuge
 919. sustersister
 920. staalsteel
 921. bespreekdiscuss
 922. vorentoeforward
 923. soortgelykesimilar
 924. leiguide
 925. ervaringexperience
 926. tellingscore
 927. appelapple
 928. gekoopbought
 929. geleiled
 930. steekpitch
 931. rokcoat
 932. massamass
 933. kaartcard
 934. groepband
 935. tourope
 936. strokieslip
 937. oorwinningwin
 938. droomdream
 939. aandevening
 940. toestandcondition
 941. voerfeed
 942. hulpmiddeltool
 943. totaletotal
 944. basiesebasic
 945. reuksmell
 946. valleivalley
 947. ofnor
 948. dubbeldouble
 949. sitplekseat
 950. voortgaancontinue
 951. blokblock
 952. grafiekchart
 953. hoedhat
 954. verkoopsell
 955. suksessuccess
 956. maatskappycompany
 957. aftreksubtract
 958. gebeurtenisevent
 959. bepaaldeparticular
 960. transaksiedeal
 961. swemswim
 962. termterm
 963. teenoorgesteldeopposite
 964. vrouwife
 965. skoenshoe
 966. skouershoulder
 967. verspreidingspread
 968. reëlarrange
 969. kampcamp
 970. bedinkinvent
 971. katoencotton
 972. Geboreborn
 973. bepaaldetermine
 974. kwartquart
 975. negenine
 976. vragmotortruck
 977. geraasnoise
 978. vlaklevel
 979. kanschance
 980. versamelgather
 981. winkelshop
 982. rekstretch
 983. gooithrow
 984. skynshine
 985. eiendomproperty
 986. kolomcolumn
 987. molekulemolecule
 988. kiesselect
 989. verkeerdwrong
 990. grysgray
 991. herhalingrepeat
 992. vereisrequire
 993. breëbroad
 994. voor te bereiprepare
 995. soutsalt
 996. neusnose
 997. meervoudplural
 998. woedeanger
 999. eisclaim
 1000. vastelandcontinent